Activity through Creativity

Projekt „Activity through Creativity” był realizowany w dniach 5 – 13 września 2014 roku, w miejscowości Murzasichle. W projekcie wzięła udział młodzież w wieku 13 – 16 lat z trzech krajów członkowskich UE (Litwa, Czechy i Polska), łącznie 36 osób wraz z opiekunami. Podstawowym celem projektu było pobudzenie innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości młodych ludzi. Podczas warsztatów prowadzonych metodami edukacji nieformalnej młodzież zdobyła umiejętności pracy zespołowej, organizowania i planowania zadań, zarządzania ryzykiem i rozwiązywania konfliktów. Wspólnie, w międzynarodowych grupach, młodzi ludzie pracowali nad planowaniem swojej przyszłości i poznali zalety różnorodności kulturowej, rozpoznali wzajemne wspólne wartości oraz wspólną europejską tożsamość. Rezultatem projektu jest blog wydarzeń relacjonujący przebieg wymiany, plakat oraz film promocyjny. Efekty te zostały rozpowszechnione po zakończeniu projektu w szkołach uczestników i siedzibach organizacji partnerskich.

Projekt był pierwszą międzynarodową inicjatywą młodzieżową w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bytomiu i początkiem współpracy pomiędzy tą szkołą, a Fundacją FEIS. W tym kontekście udało się zrealizować cel, zakładający pogłębienie współpracy międzynarodowej i zaktywizowanie w tej współpracy uczniów i nauczycieli. Współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie zaowocowała kolejnym projektem w ramach „Erasmus+ Młodzież”, tym razem o tematyce dziennikarskiej, który odbył się wiosną 2015 roku („The Daily European”).

Poprzez szereg aktywności, poruszających tematykę wolontariatu, udziału w różnorodnych inicjatywach społecznych (w tym także samego programu Erasmus +) oraz dzieleniu się doświadczeniami na tych obszarach młodzi ludzie rozwinęli swoją kreatywność i innowacyjność. Postawili pierwszy krok na drodze do własnej przedsiębiorczości i w przyszłości do polepszania swoich szans na rynku pracy, co jest bardzo istotne zwłaszcza na obszarach o dużym odsetku bezrobocia. Podczas zajęć związanych z przedsiębiorczością mogli zasymulować swoją ścieżkę kariery oraz pracowali nad interesującymi ich zagadnieniami dotyczącymi planowania przyszłej edukacji, rozwoju osobistego, pierwszych doświadczeń w pracy oraz pozostałej aktywności społecznej. W ramach „Action – reaction!”. uczestnicy przygotowali plan interaktywnej akcji społecznej informującej o programie „Erasmus+”, dzięki której oprócz rozpowszechniania rezultatów, mogli nauczyć się pracy zespołowej i innowacyjności. Zapoznali się także z podstawami pracy w grupie, takimi jak min.: podział zadań, role grupowe, generowanie pomysłów, planowanie, organizacja czasu pracy, lider i jego odpowiedzialność, konflikt i jego rozwiązywanie, nieterminowość, asertywność w pracy zespołowej itp. Dzięki nieformalnej atmosferze i edukacji międzykulturowej młodzież miała okazję przełamać stereotypy i uprzedzenia, poznać rówieśników z innych krajów i poczuć się częścią społeczeństwa europejskiego. Ze względu na udział młodzieży z mniejszymi szansami istotny był również sam aspekt możliwości wyjazdu młodzieży i spędzenia czasu poza domem, co dla wielu z nich było jedyną taką możliwością od dłuższego czasu. Młodzież goszcząca od partnerów zagranicznych często była również pierwszy raz za granicą swojego kraju, co również miało istotny wymiar edukacyjny.

Podczas samej wymiany uczestnicy podzieleni na grupy międzynarodowe prowadzili bloga aktualnych wydarzeń, który na zakończenie projektu posłużył do stworzenia wirtualnego pamiętnika wydarzeń, ilustrowanego materiałami uczestników.

Link do bloga znajduje się tutaj:

http://activitythroughcreativity.blogspot.com/