Future Economy In Society – Explore the Social Economy!

Kurs szkoleniowy “Future Economy In Society – Explore the Social Economy!” był projektem realizowanym w ramach akcji KA1, Programu “Erasmus+”. Głównym tematem szkolenia było odkrywanie możliwości ekonomii społecznej w zakresie tworzenia miejsc pracy dla młodych osób i przeciwdziałania wykluczeniu w różnych obszarach. Podczas 7 dniowego kursu (1 – 7 grudnia 2014), uczestnicy z 10 organizacji pozarządowych zapoznali się z różnorodnymi formami przedsiębiorstw ekonomii społecznej (takimi jak min.: spółdzielnia pracy, spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie, grupa nieformalna, spółka non-profit), poznali ich wady i zalety, oraz nauczyli się praktycznego zastosowania tych form w zależności od różnorodnych stanów faktycznych. W ramach działań wspierających uczestnicy zapoznali się z różnymi metodami fundraisingu (w tym w szczególności z metodami wykorzystującymi nowe technologie) oraz nauczyli się jak tworzyć i wdrażać spójną strategię fundraisingu w organizacji. Zajęcia zostały poprowadzone metodami edukacji pozaformalnej.

https://www.youtube.com/watch?v=r-ig9Yobyek

Nabyte umiejętności pozwolają uczestnikom projektu na podjęcie skutecznej działalności w obszarze ekonomii społecznej, poprzez min.: podjęcie zatrudnienia w ramach przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, utworzenie takiego przedsiębiorstwa w swoim środowisku lokalnym lub przekształcenie już istniejącego podmiotu. Dodatkowo uczestnicy mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności poprzez rozwój tego kierunku w swoich organizacjach lub działalność wspierającą z ramienia instytucji publicznych.

Efektem kursu szkoleniowego jest publikacja wprowadzająca do praktycznych aspektów ekonomii społecznej i zachęcająca do podejmowania takich inicjatyw w UE. Materiały w niej zawarte, zostały przygotowane przez wszystkich uczestników kursu we współpracy z ekspertami i opierają się na efektach wypracowanych podczas działań projektu. Publikacja została zamieszczona na interaktywnym portalu internetowym (https://issuu.com/feisfundacja/docs/future_economy_in_society_-_social_economy_publica), gdzie znalazły się również inne treści związane z tematem ekonomii społecznej i problematyki przedsiębiorczości młodych osób.

Podobne wpisy