Social Economy – publikacja

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją kończącą międzynarodowy kurs szkoleniowy: “Future Economy In Society – Explore the Social Economy!” w ramach Programu “Erasmus+”.

Końcowa publikacja stanowi przygotowane przez ekspertów oraz uczestników wprowadzenie do zagadnień ekonomii społecznej. Całość w języku angielskim oraz w języku polskim (przetłumaczenie na języki narodowe pozostawiliśmy w gestii partnerów) została opatrzona logotypami projektu, Programu i organizacji partnerskich. Poprzez tą publikację dotarliśmy przede wszystkim do lokalnych ngo-sów, instytucji pracujących z osobami wykluczonymi, ale także do młodzieży, która poszukuje wciąż pomysłu na działalność zawodową. Kurs szkoleniowy “Future Economy In Society – Explore the Social Economy!” był projektem realizowanym w ramach akcji KA1, Programu “Erasmus+”.