The daily European

“The daily European” był projektem wymiany młodzieży, adresowanym do nastolatków w wieku 13-16, zainteresowanych tematyką dziennikarską. Projekt odbył się w polskich górach w maju 2015 roku. W ciągu 9 dni zajęć, młodzi ludzie z różnych krajów europejskich, mieli okazję stać się prawdziwymi dziennikarzami i wspólnie stworzyli różne formy reportażu o tematyce lokalnej. Uczestnicy pracowali zarówno przed jak i za kamerą, aby zdobyć więcej pewności siebie i lepiej zrozumieć jak media kształtują rzeczywistość wokół nich. Podczas warsztatów z lokalnymi dziennikarzami, nauczyli się więcej o tym zawodzie i dowiedzieli się jak stać się dobrym reporterem w przyszłości. Wszystkie działania były prowadzone za pomocą metod edukacji pozaformalnej przy wsparciu profesjonalnego facylitatora. Rezultatem projektu są różne rodzaje przekazu dziennikarskiego, stworzone przez samych uczestników.

Nasz projekt osiągnął wszystkie wcześniej założone cele. Zrealizowaliśmy cały harmonogram, zgodnie z pierwotnymi założeniami. Wszystkie rezultaty zostały wypracowane wspólnie przez uczestników, wypełniając wcześniejsze założenie ich aktywnej partycypacji we wszystkich działaniach. Aktywności związane z dziennikarstwem zostały wykonane w stopniu większym niż pierwotnie oczekiwaliśmy, pomimo młodego wieku uczestników. Bardzo ważnym aspektem było właśnie wspólne tworzenie materiałów dziennikarskich, które pozwoliło na aktywizację młodzieży i lepsze zrozumienie otaczającej rzeczywistości. Poprzez zmierzenie się z tematyką dziennikarską młodzi ludzie nauczyli się wpływać na swoje otoczenie i zajmować stanowisko w wielu sprawach o lokalnym znaczeniu. Poprzez ten wymiar chcieliśmy uzmysłowić młodzieży jak ważna jest aktywność obywatelska na poziomie lokalnym oraz jak wiele mogą zmienić w swoim otoczeniu. Kwestie lokalne były szczególnie istotne zwłaszcza w kontekście uczestników z mniejszymi szansami, dla których było to pierwsze doświadczenie kontaktu z obcokrajowcami i próba poszukiwania europejskiej tożsamości.

 

Podstawowym narzędziem rozpowszechniania wymiany jest strona – blog dziennikarski „The Daily European” na której umieszczano wszystkie wypracowane rezultaty (reportaże, newsy, filmy oraz inne ciekawostki związane z projektem). Nasz serwis był promowany za pomocą portali społecznościowych, informacji w szkolnych ogłoszeniach oraz internetowych stronach organizacji partnerskich.

http://dailyeuropean.blogspot.com/

Podobne wpisy