Film w formie teledysku promujący aktywność młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodych osób. Ten krótki film z wymiany, został wzbogacony sloganami, stworzonymi przez samych uczestników oraz Programu „Erasmus+”. Tak opracowane narzędzie pozwoliło na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo film znalazł się na stronach internetowych organizatorów, blogu projektu, oraz link do niego został rozesłany do lokalnych mediów wraz z informacjami o projekcie.

https://www.youtube.com/watch?v=lXOH6dTSSRI

Projekt „START-UP” był wymianą młodzieży w ramach KA1 Programu Erasmus+. Projekt skierowany był do młodych osób w wieku 18-25 lat, które w jego trakcie szukały pracy lub chciałyby sprecyzować swoje plany na przyszłość.