START – UP – blog

http://start-up1.blogspot.com/

Blog z naszego projektu był internetową przestrzenią, którą zarządzali uczestnicy projektu. Blog został zorganizowany jeszcze przed wymianą. Podczas samej wymiany uczestnicy w ramach codziennych grup ewaluacyjnych podsumowywali wrażenia i efekty każdego kolejnego dnia.

Projekt „START-UP” był wymianą młodzieży w ramach KA1 Programu Erasmus+. Projekt skierowany był do młodych osób w wieku 18-25 lat, które w jego trakcie szukały pracy lub chciałyby sprecyzować swoje plany na przyszłość.