Regional Puzzle TV

Uczestniczącej w wymianie REGIONAL PUZZLES młodzieży udostępniono kanał feisTV na serwisie Youtube, na którym zamieszczali różne filmiki z projektu (min. filmiki z codziennych ewaluacji, z warsztatów, w rozpowszechniania), całość po projekcie połączono w jedną playlistę:

“REGIONAL PUZZLES” był projektem wymiany młodzieży w ramach KA1 Programu Erasmus+. Głównym celem projektu było budowanie europejskiej tożsamości młodzieży w oparciu o wspólne doświadczenie regionalnej przynależności. Podczas 9 aktywnych dni młodzi ludzie w wieku 13 – 16 lat z czterech sąsiadujących ze sobą krajów, bliskich geograficznie a jednocześnie wzajemnie wciąż obcych wzajemnie odkrywali swoje regiony i poszukiwali wspólnych cech swoich kultur.