Tickets2europe

https://youtu.be/ErlfFuYHvs4?list=PLecD72bVlPqCh58HSEErlBLsmeVhporhH

Tickets2europe – ulotki w formie biletów, zapraszające młodzież do Europy, wspólnych spotkań z rówieśnikami z zagranicy i udziału w Programie Erasmus+. Było to uniwersalne narzędzie, które wykorzystaliśmy zarówno w formie papierowej jak i internetowej. Dzięki rozbudowanemu procesowi tworzenia (zaczęliśmy podczas warsztatów na samym projekcie, poprzez opracowanie i druk po zakończeniu aż do etapy spotkań z młodzieżą), młodzież miała wpływ na cały efekt pracy oraz mogła się poczuć prawdziwymi menagerami rezultatów. Dzięki temu spotkania z rówieśnikami były bardzo autentyczne, a zainteresowanie Programem i samym projektem bardzo duże. Przy tym warto podkreślić, że same „tickets2europe” były tylko narzędziem dla przekazywania wypracowanych rezultatów – zaproszenia do wspólnej Europy, poszukiwania regionalnej tożsamości i budowania wspólnoty młodych ludzi z różnych krajów.

https://youtu.be/pxBNWyfOavQ?list=PLecD72bVlPqCh58HSEErlBLsmeVhporhH

Podobne wpisy