(Prze)pisać historię

„(Prze)pisać historię / (Пере)писати історію” był projektem wymiany młodzieży, realizowanym w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Powstał dzięki zaangażowaniu młodych ludzi w wieku 14 – 16 lat uczących się w Bytomiu w Polsce i w Równe na Ukrainie. Podstawowym celem projektu było wspólne odkrywanie zapomnianych kart z historii obu narodów. Kontekstem dla tematu projektu był negatywny wydźwięk historii obu narodów, który obecnie przeważa w środkach przekazu.

32 młodych uczestników z Polski i Ukrainy wraz ze swoimi opiekunami podjęło się zadania przepisania wspólnej historii, tak by znalazło się w niej miejsce dla marginalizowanych na lekcjach historii i w mediach, obszarów dotyczących nauki, gospodarki i kultury. W ramach przygotowań przeanalizowali wiele różnych „zapomnianych historii”, z których podczas projektu wybrali 8 najbardziej pouczających i pozytywnie wpływających na stosunki pomiędzy ich krajami. Następnie w międzynarodowych grupach opisali, opracowali i wypromowali historie w swoich środowiskach lokalnych. Narzędziem do tego była interaktywna prezentacja (http://prezi.com/lyos3xzrerkh).

Ponadto czas spędzony podczas projektu pozwolił na wspólne odkrywanie europejskiej tożsamości i wzajemne poznawanie kultury, w szczególności podczas wspaniale przygotowanych, przez samą młodzież, wieczorów międzykulturowych. Poprzez upowszechnianie rezultatów i promocję projektu młodzież udowodniła, iż historia może prowadzić do budowania mostów, a nie murów.

Ze strony polskiej w projekcie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Bytomiu, pod opieką swoich nauczycieli: p. Grażyny Pala i p. Renaty Zeliasz-Nguyen. Organizatorem projektu była Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku z Bytomia i Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Św. Piotra i Pawła w Równe.

Zapraszamy również do polubienia strony projektu na Facebook’u, gdzie znajdują się ciekawe wywiady z uczestnikami, zdjęcia, plakaty oraz filmy z wieczorów międzykulturowych:

https://www.facebook.com/rewritinghistorypolishukrainian/