Zapomniane historie

W projekcie postawiliśmy na jeden główny i rozbudowany rezultat, którym jest prezentacja interaktywna „Zapomnianych historii” (http://prezi.com/lyos3xzrerkh). Prezentacja ta jest efektem szeregu etapów całego projektu. Począwszy od researchu informacji na etapie przegotowań do projektu, poprzez szereg aktywności i warsztatów w wyniku których uczestnicy dokonali samodzielnego wyboru historii, które następnie opracowali.

Prezentacja obejmuje więc 8 różnych wydarzeń (pierwotnie zakładaliśmy 5/6 ale uczestnicy zdecydowali się zwiększyć skalę rezultatów). Są to różne obszary, poczynając od kultury (dzieje Uniwersytetu Lwowskiego, szkoła polskiego romantyzmu, kibicowanie podczas Euro 2012, śluby wczesnośredniowieczne) przez gospodarkę (rurociąg Odessa – Brody – Gdańsk, przygotowania do Euro2012)  a kończąc na historii politycznej (pakt Piłsudski – Petlura, wsparcie polskie podczas pomarańczowej rewolucji). Różna też jest chronologia, od czasów najdawniejszych po współczesne tematy, które najbardziej interesowały młodzież. W procesie wybierania tematów, kierowali się także założeniem by były to historie zapomniane, mało znane lub zmarginalizowane. Z tego powodu znalazło się Euro2012 w dwóch odsłonach, które zdaniem młodzieży, wymaga przypomnienia gdyż zbyt łatwo oba narody zapomniały jaką energię wyzwoliło to wydarzenie i jakim sukcesem (także gospodarczym, organizacyjnym) było. Z kolei z tych powodów odrzucono np. bitwę pod Chocimiem. Każda z tych historii ma podobny szkielet, wypracowany podczas warsztatów historycznych podczas wymiany: wprowadzenie, chronologię, opis, ciekawostki, multimedia i morał. Szczególnie ten ostatni był ważny, bo celem prezentacji jest pokazanie jakie efekty może nieść kooperacja obu krajów, kontakty międzykulturowe i otwarty patriotyzm. Każda z tych historii została przygotowana przez międzynarodową grupę.

Dzięki włączeniu warsztatu na temat metodologii historii uczestnicy podeszli do tematu rzetelnie i merytorycznie. Rola liderów ograniczała się do pomocy w podziale grup, tak by każdy znalazł się w dwunarodowej grupie, której temat odpowiadał jego zainteresowaniom oraz bieżących konsultacji i kwestii technicznych. Pomoc grafika w przygotowywaniu interaktywnej prezentacji online, nadała jej atrakcyjnego charakteru, nie tylko dla młodzieży. Historie zostały wpisane w koło, które jest symbolem naszej wymiany od początku (logo). Przyciągnięcie do tematyki młodych ludzi było ważnym celem, dlatego początkowy research był prowadzony także pod kątem wielości i różnorodności źródeł (zdjęcia, grafiki, ryciny itd.).

Całość jest dostępna online za pomocą „linka”. Zawartość prezentacji (tekst, wytworzone materiały, logo, filmy oraz layout) mają statut creative commons. W związku z czym zapraszamy do edycji i korzystania z tych materiałów, a także nie wykluczamy również jej rozbudowy w przyszłości, przy okazji dalszej działalności edukacyjnej partnerów i innych instytucji.

Dla rozpowszechnienia informacji o projekcie młodzież przygotowała 3 różne formaty ulotek, prezentujące morały i zapraszające do eksploracji prezentacji. Dzięki tym ulotkom zaprosiliśmy dużo młodzieży na nasze spotkania, ale też udało się dotrzeć do osób niekorzystających na co dzień z mediów społecznościowych: