Zaczynamy projekt szkoleniowy o ekonomii społecznej

„CO – OP! Social cooperatives as a tool for youth employment” będzie naszym projektem w ramach akcji pierwszej Programu Erasmus+. Celem projektu jest popularyzacja prowadzenia działalności gospodarczej przez młodych ludzi w formie spółdzielni socjalnej, mogącej stanowić narzędzie do rozwiązywania różnych problemów społecznych, a w szczególności problemu bezrobocia wśród młodych ludzi.

Kurs szkoleniowy jest organizowany przez Fundację Europejskich Inicjatyw na Śląsku, we współpracy z innymi organizacjami z UE promującymi przedsiębiorczość wśród młodych osób. Projekt odbędzie się w polskich górach w sierpniu 2017 roku. Podczas projektu młodzi Europejczycy z 8 różnych krajów, nauczą się jak przy pomocy spółdzielni socjalnej można prowadzić biznes oraz reagować na różnorodne problemy społeczne. Dowiedzą się skąd pozyskiwać fundusze na działania, nauczą się pracy w zespole oraz poznają zalety wielokulturowości w pracy zawodowej. Wszystkie działania będą prowadzone metodami edukacji pozaformlanej ze wsparciem nowoczesnych technologii (metodą blended education).