Youth cards – nasz plan na 2018 rok

„Youth cards: turn the table!” będzie projektem realizowanym w ramach akcji KA3 – Rozwój polityki młodzieżowej, w ramach Programu Erasmus+. Jest on przygotowywany przez grupę młodych ludzi działających w ramach Fundacji Europejskich Inicjatyw na Śląsku z Bytomia w partnerstwie z młodzieżą Czech, z miasta partnerskiego Vsetin. W projekcie biorą udział również szkoły w których uczy się młodzież, a efekty działań będą bezpośrednio oddziaływać na lokalne społeczności.

Zasadniczym celem projektu jest aktywizacja młodzieży w zakresie udziału w lokalnym życiu społecznym i politycznym, poprzez działalność młodzieżowych rad miejskich. Zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej taka forma wciąż napotyka trudności w zakresie pełnego wykorzystania jej potencjału, zarówno ze strony młodych ludzi jak i władz miejskich.

Główne założenie projektu opiera się o wykorzystanie różnorodnych form edukacji pozaformalnej w zakresie budowania dialogu młodzieży z lokalnymi władzami. Dodatkowym wsparcie będzie wykorzystanie edukacji międzykulturowej, zarówno w procesie pozyskiwania niezbędnych umiejętności, jak i wymiany dobrych praktyk i wspólnej ewaluacji przedsięwzięcia.

W ramach przygotowania do dialogu, młodzi uczestnicy podejmą różnorodne aktywności, których tematami przewodnimi będą: etyka w polityce, prawa człowieka, kontrola obywatelska, funkcjonowanie mediów i lokalnego samorządu. Młodzi ludzie będą mieli okazję zdobyć umiejętności z zakresu dziennikarstwa, wystąpień publicznych, organizacji współpracy międzynarodowej i działalności społecznej. Tak przygotowani uczestnicy nawiążą dialog z miejscowymi władzami w celu rozwiązania nurtujących ich problemów. W ten sposób zostaną włączeni w mechanizmy lokalnej demokracji. Zajęcia na poziomie krajowym będą uzupełnione wymiarem międzykulturowym, w ramach którego młodzież z obu krajów weźmie udział w wspólnym seminarium, podczas którego porównają efekty swojej lokalnej aktywności i będą pracować nad wartościami społeczeństwa obywatelskiego. Kulminacją projektu będzie konferencja podczas, której uczestnicy spotkają się z przedstawicielami lokalnych władz, mediów i ekspertów.

Podobne wpisy