CO-OP!

CELE:

  • poprawa przedsiębiorczości młodych ludzi, poprzez promocję narzędzi ekonomii społecznej z szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych.
  • przekazanie kompetencji dotyczących konkretnych narzędzi ekonomii społecznej (spółdzielni, działalności non-profit, promocji, fundraisingu itp.)
  • umiejętności diagnozowania lokalnych problemów społecznych.
  • wdrażać w innowacyjny sposób metodami blended education (połączenia nowoczesnych technologii z tradycyjnym kursem)
  • efekt mnożnikowy poprzez wykorzystanie wypracowanych przez uczestników efektów i doświadczeń dla stworzenia wirtualnego kursu
  • towarzyszącym celem będzie pozyskanie umiejętności IT przez pracowników młodzieżowych
  • promocja sektora spółdzielczości, ze szczególnym naciskiem na spółdzielczość socjalną wśród młodych ludzi.

„CO – OP! Social cooperatives as a tool for youth employment” był projektem kursu szkoleniowego w ramach akcji pierwszej Programu Erasmus+. Celem projektu była popularyzacja prowadzenia działalności gospodarczej przez młodych ludzi w formie spółdzielni socjalnej, mogącej stanowić narzędzie do rozwiązywania różnych problemów społecznych, a w szczególności problemu bezrobocia wśród młodych ludzi.

Kurs szkoleniowy był organizowany przez Fundację Europejskich Inicjatyw na Śląsku, we współpracy z innymi organizacjami z UE promującymi przedsiębiorczość wśród młodych osób. Projekt odbył się w polskich górach, w Murzasichle, w dniach 20 -26 września 2017 roku. Podczas projektu młodzi Europejczycy z 8 różnych krajów, nauczyli się jak przy pomocy spółdzielni socjalnej można prowadzić biznes oraz reagować na różnorodne problemy społeczne. Dowiedzieli się skąd pozyskiwać fundusze na działania, nauczyli się pracy w zespole oraz poznali zalety wielokulturowości w pracy zawodowej. Wszystkie działania były prowadzone metodami edukacji pozaformlanej ze wsparciem nowoczesnych technologii (metodą blended education).

Rezultatem projektu jest wzrost szans młodych osób na rynku pracy poprzez rozpropagowanie wśród nich wiedzy o spółdzielniach socjalnych oraz rozwój kompetencji pracy w zespole. Do osiągnięcia czego, narzędziem jest stworzenie przestrzeni wirtualnej (Virtual Learning Environment – platforma e-learningowa) dostępnęj na specjalnej podstronie projektu:

CO-OP! VLE

albo bezpośrednio na platfarmie e-learningowej Blackboard:

https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/courseHomepage.htmlx?course_id=_469342_1

Cały e – kurs jest dostępny bezpłatnie na otwartej licencji CC BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Podobne wpisy