Analiza ankiet z projektu 'OFFyourLINE” już dostępna!

Organizowana przez nas wymiana młodzieży już trwa. Niedługo będziemy mogli szerzej poinformować o naszych działaniach i pierwszych rezultatach współpracy Polaków, Czechów i Litwinów.

Nasz projekt zbudowaliśmy w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone wśród rówieśników uczestników wymiany (13-16 lat).  Zebraliśmy odpowiedzi od 365 osób z trzech różnych krajów! Zapraszamy do zapoznania się z analizą zebranych ankiet, z której wyłania się ciekawy obraz młodych ludzi w wirtualnym świecie. 

Przykładowo, od 32{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270} (Czechy) do aż 69{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270} (Polska) badanych zetknęło się z mową nienawiści w Internecie, z tego aż ok. 30{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270} (średni wynik z 3 krajów) uznało, że bardzo często ma osobisty kontakt z tym zjawiskiem. Największą liczbę kontaktów z mową nienawiści miała grupa polska. Co ciekawe, Facebook w naszym badaniu nie był najpopularniejszym serwisem z mediów społecznościowych. Jeżeli jesteście ciekawi, który serwis nim był sprawdźcie w pytaniu nr 10! 😉

Analiza dostępna jest na serwisie projektu http://offyourline.com/survey/

Projekt był organizowany w ramach Programu Erasmus+, przez grupę młodzieży w wieku 13 – 16 lat z 3 różnych krajów (Litwy, Polski i Republiki Czeskiej), przy aktywnym wsparciu ze strony ich nauczycieli i szkół. Projekt odbył się w październiku (8-16) 2017 roku w polskich Tatrach. Organizatorem projektu była Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku. Projekt był finansowany ze środków Komisji Europejskiej.