Czy można połączyć sport i historię?

Czy lekcje historii można przeprowadzić na sportowo? Takie wyzwanie stawiamy sobie w ramach naszego najnowszego projektu. Młodzi ludzie z Bytomia i Ukrainy (Rivne) będą poszukiwać sportowych bohaterów ze swoich miast z początku XX w.

Temat projektu łączy sport i historię poprzez bohaterów z czasów przeszłych. Poprzez odnalezienie i opowiedzenie na nowo historii znanych sportowców początku XX w. z obu miast, chcemy by młodzi ludzie byli bardziej aktywni w społecznościach lokalnych i bardziej świadomi potrzeby zdrowego stylu życia.

Odnalezieni bohaterowie ze świata sportu będą punktem wyjścia dla stworzenia zestawu aktywności sportowych dla każdego. W rezultacie uczestnicy stworzą nowatorskie lekcje w-f i historii. Przewidziane aktywności będą oparte o pozaformalne metody (aktywności sportowe, pracę w grupach międzynarodowych, pracę twórczą) oraz prowadzone i zarządzane przez samą młodzież.

Podobne wpisy