Honorowy patronat Prezydenta

Nasz projekt wymiany młodzieży Empower of Youth otrzymał honorowy patronat Prezydenta Bytomia.

Prawie 10 dni obecności młodych wolontariuszy z: Polski, Włoch, Grecji i Czech, będzie okazją do poznania młodzieżowej strony naszego miasta.

W ramach naszych działań przygotujemy miejską strategię wolontariatu dla Bytomia i innych zagranicznych miast uczestników. Będzie to podsumowanie naszych badań i pracy podczas wymiany.

Sam projekt odbędzie się w dniach 14 do 23 września, a jego głównym tematem będzie wolontariat młodzieży. Chcemy pokazać możliwości, jakie daje wolontariat dla młodych ludzi, ale także pracować nad jego jakością i sposobem angażowania młodzieży przez NGO i miasto.

Polską grupę stanowią młodzi ludzie z bytomskiej szkoły ZSAiEO, a nasi partnerzy to Futuro Digitale z Włoch, EUphoria z Grecji i ASK z Czech.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+, a realizuje go Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku