Pierwsze spotkanie With the eye of youth

Pierwsze spotkanie projektu With the eye of youth za nami. Wspólnie z naszymi partnerami z miast partnerskich Bytomia: Ormož (Słowenia), Recklinghausen (Niemcy) i Vsetin (Czechy) odbyliśmy krótkie, ale bardzo owocne i pracowite spotkanie. Poświeciliśmy czas nie tylko na przygotowanie kolejnych działań projektu (kursu szkoleniowego i wymiany młodzieży), ale także pracowaliśmy nad lokalnymi sieciami kontaktów.  Jednym z naszych celów jest bowiem zbudowanie solidnej współpracy na linii lokalne NGO – miasta partnerskie – młodzież – młodzieżowe rady miejskie. 

W ramach networkingu pracowaliśmy wspólnie z przedstawicielami miasta Bytom: prezydentem Adamem Frasem, radnym Bytomia Pawłem Winiarskim, Aleksandrą Prajs z Biura Promocji Miasta, Magdaleną Walter z Wydziału Edukacji. Wspólnie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Bytomia:

  • polityce młodzieżowej naszych miast 
  • młodzieżowych radach miejskich 
  • projektach międzynarodowych 
  • wolontariacie europejskim 
  • działaniach oddolnych 

Spotkaliśmy się także z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych w Bytomiu w Lokalu NGO. Była to okazja to wymiany doświadczeń z pracy centrów młodzieżowych i perspektywy samej młodzieży na temat działań miejskich. Odkryliśmy wiele wspólnych problemów, ale także odnaleźliśmy rozwiązania dzięki wymianie dobrych praktyk.

Jednym z rezultatów spotkania jest mapa myśli polityki młodzieżowej naszych miast. Połączyliśmy nasze pomysły tworząc schemat działania i bazę inspiracji dla dalszych naszych rezultatów. Mamy nadzieję, że będzie motywacją dla dalszych działań nie tylko dla naszych organizacji i miast, ale dla wszystkich chcących pracować na rzecz większego włączenia młodzieży w sprawy miejskie.

Spotkania prowadzili: Alina Prochasek i Piotr Jaros z Fundacji FEIS.