Ludzie Ludziom

Młodzież o prawach człowieka

Projekt „Ludzie Ludziom” stworzyła grupa humanistek z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Smolenia w Bytomiu w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii„.

„Zauważyłyśmy, jak niewiele osób zna Powszechną Deklarację Praw Człowieka i pragniemy to zmienić. Nasz projekt ma na celu edukować o naszych najważniejszych prawach – prawach człowieka oraz działaniach na ich rzecz” – mówią uczestniczki projektu „Ludzie Ludziom”.

Odbiorcami inicjatywy uczniów bytomskiego liceum jest przede wszystkim młodzież, ale również każdy zainteresowany. Materiały przygotowane są w prostej i przystępnej formie, a ich celem jest uświadomienie nie tylko, jakie są podstawowe prawa człowieka, ale zwrócenie uwagi na fakt, jak często są one łamane na całym świecie.

Jak działają?

Na fanpage Ludzie Ludziom dowiemy się co oznacza dane prawo, jak jest przestrzegane w różnych krajach, w jaki sposób można przeciwstawiać się jego łamaniu oraz skąd czerpać rzetelną wiedzę na ten ważny temat. Bytomskie uczennice każdego tygodnia zajmują się innym prawem. Oprócz codziennych postów, w tym cyklu krótkich animacji z Plamą – postacią, która opowiada o konkretnym prawie człowieka – planują również webinaria ze specjalistami. Do tej pory udało poruszyć się tematy z niemal połowy artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dziewczyny zorganizowały webinarium o prawach kobiet oraz rozmowę o prawach dziecka z panem dr Markiem Michalakiem – byłym Rzecznikiem Praw Dziecka.

To jeszcze nie koniec wydarzeń, do połowy maja, czyli do końca trwania projektu „Ludzie Ludziom” planują webinaria o prawie do informacji, prawach człowieka na świecie, o dyskryminacji, czyli jednym z najczęstszych powodów łamania praw człowieka oraz o tym, jak i przestrzeganie wygląda na całym świecie.

Projekt jest objęty patronatami Pana Prezydenta Bytomia – Mariusza Wołosza, Pani Senator RP Haliny Biedy, Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Warto też wspomnieć, że „Ludzie Ludziom” współpracują z Fundacją Europejskich Inicjatyw na Śląsku,  lokalem w Bytomiu, Amnesty International Katowice, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach i Fundacją Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków / FlyingBag, chociaż projekt funkcjonuje dopiero od połowy lutego. Zapraszamy do odwiedzenia fanpage „Ludzie Ludziom