Sprawa O Spokój

Jak wielu ludzi go najbardziej pragnie? 64 250 – tyle wypełniono „Niebieskich Kart”
w Polsce w 2021r. 227 826 – tyle osób miało być dotkniętych przemocą w 2019r. wg. sprawozdania z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2019. A o jak wielu osobach nie wiemy, które również marzą o zaznaniu prawdziwego spokoju?

Bytomskie licealistki chcą stanowczo powiedzieć – NIE! Zgodnie z ideą XI Przykazania prof. M. Turskiego – nie są obojętne. Poruszone tak ogromnym problemem, jakim jest przemoc, uczennice I LO im. J. Smolenia – Zuzanna Krótka, Wiktoria Lempart, Martyna Trela, Anna Ziętek – oraz IV LO im. B. Chrobrego – Zofia Bombała, Eliza Rożek, Maria Kotula i Marta Krupa  zdecydowały się zrealizować projekt pn. „SOS – Sprawa O Spokój” w ramach „Olimpiady Zwolnieni z Teorii”. Projekt jest objęty patronatami m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Senator RP – Pani Haliny Biedy, czy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Prowadząc profile w mediach społecznościowych, na których publikują treści edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy, starają się dotrzeć zwłaszcza do młodzieży tak, aby coraz szersze grono ludzi nie tylko wiedziało, jak rozpoznać symptomy przemocy warto reagować widząc przemoc, ale również było w stanie adekwatnie się zachować i się jej przeciwstawić. Wśród ich materiałów można również znaleźć wywiady z psychologami i terapeutami – specjalistami w dziedzinie zapobiegania przemocy. W celu rozwoju projektu prowadzą zbiórkę na Allegro Lokalnie – więcej informacji na social mediach projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z projektowymi materiałami – stwórzmy spokojniejszy świat.

Oblicza Przemocy Seksualnej:

Edukacja O Przemocy za Granicą:

Polecamy śledzenie mediów tego ważnego projektu:

Facebook po polsku: https://www.facebook.com/Sprawa-o-Spok%C3%B3j-101540685737426

Facebook po angielsku: https://m.facebook.com/Cause-For-Peace-105702718673023/

Instagram po polsku: https://www.instagram.com/sprawa_o_spokoj/

Instagram po angielsku: https://www.instagram.com/cause_for_peace/

TikTok: https://www.tiktok.com/@sprawa_o_spokoj?lang=pl-PL