City game 2

Stacja 2 – PLAC SOBIESKIEGO

Którą mamy godzinę?! Nie zaskoczył Cię widok księżyca na niebie przy ulicy Piłsudskiego? To tylko instalacja Muzeum Górnośląskiego 😉

Stoisz przed Lokalem w Bytomiu! Jeżeli przebywasz przed Lokalem w godzinach jego pracy, Twoim zadaniem jest dowiedzieć się jakie akcje społeczne aktualnie prowadzą bytomskie NGO, jeśli jednak Lokal jest zamknięty, zrób to poprzez znalezienie Lokalu w social mediach!

Jeśli zdanie zostało zrobione, przejdź do następnej stacji (punkt C na naszej mapie)… po drodze jednak musisz wykonać mini zadanie – zlokalizuj ,,Ul”… 😉 Powodzenia!

(EN) Station 2 – SOBIESKI SQUARE

What time is it?! Weren’t you surprised to see the moon in the sky on Piłsudski Street? It’s just an installation of the Upper Silesian Museum 😉

You are standing in front of “Lokal” /eng. Place/ in Bytom! If you are in front of “Lokal” during its working hours, your task is to find out what social campaigns are currently run by NGOs in Bytom, however, if ,,Lokal” is closed, do it by finding the social projects in their social media!

If the task is done, go to the next station (point C on our map above) … on the way, however, you have to do a mini-quest – locate the „Ul” Buliding /eng. Hive/ (! the name “hive” can be misleading, it is just a building !) 😉 Good luck!