City game 3

Stacja 3 – BECEK

Jak Ci się podoba Bytomskie Centrum Kultury w nowej odsłonie? Robi wrażenie, prawda? Jest to tętniące życiem serce bytomskiej kultury! Budynek, w którym obecnie mieści się BECEK przechodził wiele zmian od czasu jego wybudowania w 1912 roku.

Twoim pierwszym zadaniem jest zrobić zdjęcie budynku… jednak nie jest to takie proste! Tak wykadruj fotografię, aby uzupełnić historyczne zdjęcie budynku! Wyzwól w sobie duszę artystyczną 😉

Jeśli zdjęcie już zrobione, to przechodzimy do następnego zadania – dowiedz się jaki repertuar na najbliższy tydzień oferuje BECEK oraz kim jest imienniczka placu na którym mieści się budynek przed którym się znajdujesz. Jeśli BECEK jest otwarty, śmiało wejdź do środka, aby uzyskać informację o spektaklach, filmach oraz warsztatach.

Stacja 4 – SPACER

Pora opuścić bytomskie Śródmieście i udać się w wycieczkę po górniczej dzielnicy Rozbark.

Podążaj wyznaczoną trasą przez ulice Śródmieścia oraz Rozbarku, aż dojdziesz do następnej stacji (punkt D na naszej mapie). Po drodze miniesz kilka ciekawych architektonicznie budynków, skwerów oraz miejsc. Zrób zdjęcie 3 z nich, oto twoje zadanie! Łatwe, prawda? 🙂 

(EN) Station 3 – BECEK

How do you like the Bytom Cultural Center in the new version? Impressive, right? It is the beating heart of Bytom’s culture! The building that now houses BECEK has undergone many changes since it was built in 1912.

Your first task is to take a picture of the building … but it’s not that easy! Frame the photo to complete the historic photo of the building! Feel your artistic soul 😉

If the photo is already taken, then we move on to the next task – find out what repertoire BECEK offers for the next week and who is the namesake of the square on which the building in front of you is located. If BECEK is open, go ahead and get information about performances, films and workshops inside.

(EN) Station 4 – WALK

It’s time to leave Bytom’s Downtown and go on a trip around the mining district of Rozbark.

Follow the marked route through Downtown /pl. Śródmieście/ and Rozbark’s streets until you reach the next station (point D on our map above). On the way, you will pass several architecturally interesting buildings, squares and places. Take a picture of 3 of them, here’s your task! Easy isn’t it? 🙂