City game 5

Stacja 5 – ROZBARK

Uff, udało Ci się przebyć wyznaczoną trasę! Mamy nadzieję, że nie była ona zbyt męcząca 😉

Znajdujesz się przed Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark! Budynki dookoła Ciebie to zrewitalizowane gmachy byłej kopalni. Z kopalnii węgla miejsce to przemieniło się w centrum bytomskiego tańca! Cóż za zmiana, prawda?

Odnajdź mini-amfiteatr pomiędzy Teatrem a Hotelem Rozbark i poczuj moc tańca robiąc sobie zdjęcie w pozie baletowej z maską teatralną (użyj rekwizytu lub wirtualnej naklejki maski) i podziel się nim ze swoimi znajomymi! 

To była już ostatnia stacja naszej bytomskiej młodzieżowej gry miejskiej! Brawo udało Ci się zaliczyć wszystkie stacje, ale to nie koniec… możesz kontynuować grę miejską w jednym z miast uczestników projektu ,,With the Eye of Youth” – Ormożu w Słowenii, Vsetinie w Czechach czy Trenczynie na Słowacji!

Mamy nadzieję, że była to dobra zabawa oraz, że Bytom stał się Tobie bliższy! Zapraszamy na stronę internetową oraz social media Fundacji FEIS, napisz do nas jeśli międzynarodowa współpraca młodzieżowa, wymiany młodzieżowe oraz inne projekty Erasmus+ są w kręgu Twoich zaintersowań, być może pewnego dnia to Ty będziesz z nami uczestniczyć w kolejnym świetnym przedsięwzięciu 🙂

(EN) Station 4 – ROZBARK

Uff, you managed to complete the marked route! We hope it wasn’t too tiring;)

You are in front of the Rozbark Dance and Movement Theater! The buildings around you are, are the revitalized buildings of the former coal mine. From a coal mine, this place has turned into the center of bytomian dance! What a change, right?

Find a mini-amphitheater between the Theater and Rozbark Hotel and feel the power of dance by taking a photo of yourself in a ballet pose with a theater mask (use a requisite or virtual mask sticker) and share it with your friends!

It was the last station of our Bytomian Youth City Game! Well done, you managed to complete all the stations, but that’s not the end … you can continue this city game in one of the cities participating in the „With the Eye of Youth” project – Ormoż in Slovenia, Vsetin in the Czech Republic or Trencin in Slovakia!

We hope that it was fun and that Bytom became closer to you! Please visit the website and social media of the FEIS Foundation, write to us if international youth cooperation, youth exchanges and other Erasmus + projects are in the circle of your interests, maybe one day you will participate in another great project with us 🙂