O nas

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku (FEIS) zajmuje się głównie wspieraniem młodzieży w obszarach wolontariatu, budowania społeczeństwa obywatelskiego i edukacji pozaformalnej.

 

Misją Fundacji FEIS jest poszerzanie horyzontów młodzieży i uzupełnianie ich edukacji w obszarach, które są zaniedbywane przez tradycyjny system kształcenia.

 

Te ogólne cele, są realizowane przez różnorodne aktywności, których szeroki wachlarz wynika z oddania inicjatywy w ręce młodzieży. Z tego powodu w ostatnich latach podejmowaliśmy działania w obszarach: demokracji lokalnej, przedsiębiorczości społecznej, wolontariatu, przeciwdziałania bezrobociu wśród młodych ludzi i odkrywania tożsamości regionalnej.Od początku istnienia, czyli od 2010 roku, Fundacja zorganizowała dla setek młodych ludzi: wymiany młodzieży, szkolenia, spotkania z wolontariatem i różne akcje wspierające lokalne inicjatywy. Równocześnie wysłaliśmy kilkudziesięciu wolontariuszy na projekty i szkolenia zagraniczne.

 

Beneficjentami była zarówno młodzież w wieku gimnazjalnym (stale współpracujemy z dwoma zespołami szkół) oraz uczniowie szkół średnich, studenci i absolwenci dopiero poszukujący swoich dróg zawodowych. Przez lata aktywnej działalności zbudowaliśmy sieć stałego partnerstwa z kilkunastoma organizacjami z ponad dziesięciu krajów Europejskich. Jako dodatkowa działalność FEIS wspierał charytatywnie młodzież na Ukrainie, za pośrednictwem partnerów z Rivne, na Wołyniu. Obecnie jesteśmy na etapie budowania projektu dotyczącego wsparcia przedstawicielstwa młodzieży w demokracji lokalnej w partnerstwie z organizacją z Czech.

 

Od swojego początku Fundacja podejmowała szczególnie aktywne działania w zakresie organizowania wymian młodzieżowych. Do tej pory zrealizowała czternaście wymian młodzieży, dwa szkolenia i dwa seminaria. W tym dziewięć projektów z Programu Erasmus+, osiem w ramach byłego programu „Młodzież w działaniu” i jeden w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady wymiany Młodzieży.

Podczas tych projektów poruszano min. takie tematy jak:

  • przyszłość Unii Europejskiej,
  • przedsiębiorczość młodzieży,
  • udział młodych w demokracji,
  • wolontariat,
  • ekonomia społeczna.

Fundacja wzięła także udział, jako partner III sektora w projekcie programu Comenius – Regio, realizowanym przez władze Powiatu Będzińskiego.

FEIS realizował także szereg działań na szczeblu lokalnym. Jednym z nich jest długoletnia akcja „Przyjazna FEIS wolontariatu”, podczas której wolontariusze Fundacji na spotkaniach z młodzieżą w szkołach, promują ideę wolontariatu oraz poruszają kwestię praktycznej strony tej formy aktywności.

W trakcie swego istnienie FEIS wsparła również szereg innych działań, jej wolontariusze wzięli udział w szeregu szkoleniach, projektach, wymianach i akcjach na szczeblu międzynarodowym. Obecnie siedziba Fundacji mieści się w mieście Bytom, a poziom jej aktywności aspiruje do wymiaru regionalnego.

 
Obecnym prezesem Fundacji jest Piotr Jaros, który posiada duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. W 2016 roku brał udział w 3 edycji szkolenia Erasmus+ Funding Opportunities for Youth, prowadzonego w formule MOOC przez SALTO-YOUTH Participation Resource Centre.  Brał również udział w szkoleniu na temat działań edukacyjnych w ramach programu ERASMUS+ sektor Młodzież, organizowanego w Katowicach. Obecnie wdraża plan aktywizacji młodzieży na obszarach o największym zagrożeniu wykluczeniem w Województwie Śląskim. W kwietniu 2016 roku ukończył kurs w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii „Blended Learning Essentials”, organizowany przez University of Leeds, w ramach którego zdobył kompetencje edukacji z wykorzystaniem metody blended learning,  flipped classroom i tworzenia wirtualnych przestrzeni edukacyjnych (Virtual Learning Environments).