Tickets2europe

Tickets2europe – ulotki w formie biletów, zapraszające młodzież do Europy, wspólnych spotkań z rówieśnikami z zagranicy i udziału w Programie Erasmus+. Było to uniwersalne narzędzie, które wykorzystaliśmy zarówno w formie papierowej jak i internetowej. Dzięki rozbudowanemu procesowi tworzenia (zaczęliśmy podczas warsztatów na samym projekcie, poprzez opracowanie i druk po zakończeniu aż do etapy spotkań z […]

Regional Puzzle

“REGIONAL PUZZLES” był projektem wymiany młodzieży w ramach KA1 Programu Erasmus+. Głównym celem projektu było budowanie europejskiej tożsamości młodzieży w oparciu o wspólne doświadczenie regionalnej przynależności. Podczas 9 aktywnych dni młodzi ludzie w wieku 13 – 16 lat z czterech sąsiadujących ze sobą krajów, bliskich geograficznie a jednocześnie wzajemnie wciąż obcych wzajemnie odkrywali swoje regiony […]

The daily European

“The daily European” był projektem wymiany młodzieży, adresowanym do nastolatków w wieku 13-16, zainteresowanych tematyką dziennikarską. Projekt odbył się w polskich górach w maju 2015 roku. W ciągu 9 dni zajęć, młodzi ludzie z różnych krajów europejskich, mieli okazję stać się prawdziwymi dziennikarzami i wspólnie stworzyli różne formy reportażu o tematyce lokalnej. Uczestnicy pracowali zarówno […]