City game 1

WPROWADZENIE

Cześć! Cieszymy się, że natrafiłeś na naszą grę! Powstała ona jako rezultat międzynarodowego młodzieżowego projektu With the Eye of Youth realizowanego w ramach programu Erasmus+ w naszym mieście. Grę stworzyła młodzież ze Słowacji, Słowenii, Czech oraz Polski, jej celem jest poznanie miasta Bytomia od strony młodzieży, a także aktywizacja młodych ludzi poprzez interakcję. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się nasza młodzieżowa gra miejska i będziesz chciał/a ją kontynuować w miastach naszych partnerów projektowych – Trencina na Słowacji, Ormoz w Słowenii oraz Vsetina w Czechach! Powodzenia 🙂

Stacja 1 – RYNEK

Znajdujesz się w sercu Bytomia! Na rynku siedzibę ma Biuro Promocji Bytomia przed którym się znajdujesz. Jednak na rynku spokojnie spoczywa również symbol miasta – Lew Śpiący. 

Twoim pierwszym zadaniem jest zrobienie zdjęcia jak głaszczesz Śpiącego Lwa! Możesz pochwalić się znajomym na social mediach, jeśli wstawisz zdjęcie na relację na instagramie –  oznacz @feis.foundation oraz @bytom.pl, a my udostępnimy twoją relacje 🙂 Pamiętaj o #erasmusplus…

Jednak to nie wszystko! Spróbuj dowiedzieć się od przechodniów na rynku czy lew zawsze spokojnie spał na bytomskim rynku…

Brawo! Udało Ci się zaliczyć pierwszą stację naszej gry! Rynek już poznany, więc czas na kolejną stację (punkt B na naszej mapie)…

Gdy nikogo nie ma na Rynku …

(Lew śpiący (niem. Schlafender Löwe) stworzony został w 1873 roku w Berlinie na zamówienie bytomskich władz. Rzeźba stała na bytomskim rynku, potem na dzisiejszym Placu Akademickim, a po II wojnie światowej przeniesiona została do Parku Miejskiego. Znajdowała się tam do 1953 roku… aż niespodziewanie zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. W 2006 roku dwóch bytomskich historyków Zdzisław Jedynak i Przemysław Nadolski zidentyfikowało pomnik Bytomskiego Lwa Śpiącego przy bramie Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Bytomianki i bytomianie powitali Lwa Śpiącego w jego domu w 2008 roku, kiedy to wrócił do rodzimego Bytomia. Od tego czasu lew spokojnie śpi w sercu naszego miasta… Statuetki Lwa Śpiącego są przyznawane dla laureatów Bytom Film Festival od 2014 roku. Co ciekawe podobne rzeźby spoczywają również w Gliwicach oraz w szwajcarskiej Lucernie.) https://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_śpiący_(Bytom)

(EN) INTRODUCTION

Hi! We’re glad you came across our game! It was created as a result of the international youth Erasmus+ project “With the Eye of Youth” in our city. The game was created by young people from Slovakia, Slovenia, Czech Republic and Poland, its aim is to get to know the city of Bytom from the youth perspective, as well as to activate young people through interaction. We hope you will enjoy our youth city game and will want to continue it in the cities of our project partners – Trencin in Slovakia, Ormoz in Slovenia and Vsetin in Czech Republic! Good luck 🙂

Station 1 MARKET SQUARE

You are in the heart of Bytom! The Bytom Promotion Office in front of which you are is located on the market square. However, the city’s symbol – the Sleeping Lion – also rests peacefully in the market square.

Your first task is to take a picture of you petting the Sleeping Lion! You can show off to your friends on social media, if you put a photo on the Instagram Stories – tag @feis.foundation and @bytom.pl, then we will share your stories 🙂 Remember about #erasmusplus …

But that’s not all! Try to find out from people on the market square whether the lion has always slept peacefully in the Bytom market square …

Bravo! You’ve passed the first station of our game! The Market Square is already known, so it’s time for the next station (point B on our map above)…

When you can’t find anyone on the Market Squere

The Sleeping Lion (German: Schlafender Löwe) was created in Berlin in 1873 for the authorities of Bytom. The statue has changed the place several times till 1953 … until unexpectedly disappeared in mysterious circumstances. In 2006, two bytomian historians, Zdzisław Jedynak and Przemysław Nadolski, identified the bytomian Sleeping Lion statue at the gate of the Zoological Garden in Warsaw. Bytomians chearfully welcomed the statue in 2008 back in its home – Bytom. Since then, the lion sleeps peacefully in the heart of our city …

The Sleeping Lion statuettes have been awarded to the winners of the Bytom Film Festival since 2014. What’s inyeresting, similar sculptures are also placed in Gliwice, Poland  and in Lucerne, Switzerland.)

Bravo! You’ve passed the first station of our game! The Market Square is already known, so it’s time for the next station …

https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeping_Lion,_Bytom