Piotr Jaros

Piotr Jaros jest doświadczonym menedżerem trzeciego sektora i projektów międzynarodowych (kilkanaście koordynowanych i nadzorowanych projektów). Brał udział w 3 edycji szkolenia Erasmus+ Funding Opportunities for Youth, prowadzonego w formule MOOC przez SALTO-YOUTH Participation Resource Centre. Ukończył kurs w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii „Blended Learning Essentials”, organizowany przez University of Leeds. Jest specjalistą edukacji włączającej, potwierdzonej ukończonym kursem Inclusive Pedagogies przy British Council oraz opracowaniem pierwszego w Polsce wzoru polityki włączenia dla organizacji młodzieżowych; "https://youththinktank.feis.org.pl/pl/inclusion-policy-pl/".
Jest doświadczony w zakresie rozliczania finansowego, prowadzenia budżetu i organizacji prac w zespołach. Jako radca prawny zajmuje się również prawem organizacji pozarządowych w ramach bloga www.prawowngo.pl oraz edukacją prawną młodzieży.

Wiktor Oleś

Wiktor Oleś jest menadżerem projektów i odpowiada za komunikację FEIS. Jest również Dyrektorem SIPE Śląskiego Instytutu Edukacji Politycznej, który jest think tankiem naszej Fundacji. Wiktor Oleś jest studentem na kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a w przeszłości także francuskiej uczelnii Sciences Po Lille, w ramach wymiany studenckiej. Brał udział w wielu projektach w ramach Programu Erasmus+, inicjatywach studenckich i naukowych, takich jak konferencja „Communication and Politics in the Time of Crisis”, 6. i 7. Śląski Festiwal Nauki czy tygodniu „Transborder Europe”, organizowanym przez Università degli studi di Trieste w ramach sojuszu Transform4Europe. Brał także udział w tworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bytomiu. Był lokalnym koordynatorem działań młodzieżowych w wielu projektach FEIS.

Oliwia De Vito

Oliwia De Vito zajmuje się merytorycznymi treściami naszych narzędzi edukacyjnych oraz dokumentacją zdjęciową działań. Jest studentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji. Brała udział w projektach Programu Erasmus+ i innych inicjatywach studenckich oraz naukowych, takich jak “European Council Simulation” organizowanym w ramach Transform4Europe Week czy “Winter School of Diplomatic Protocol and Etiquette”. Odpowiedzialna za organizowanie większych eventów jak np. Debata przedwyborcza 2023 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Bal Dyplomaty i innych, mniejszych, przedsięwzięć. Regularnie, jako wolontariuszka, pomaga przy organizowaniu innych wydarzeń takich jak Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia czy Kongres Oświaty. Zaangażowana jest również w działania społeczne i wolontaryjne.

Anna Skrzypczak

Anna Skrzypczakjest odpowiedzialna za współpracę z młodzieżową radą Bytomia oraz rozwój lokalnej polityki młodzieżowej. Była przewodnicząca Młodzieżowej Rady w Bytomiu, realizując wiele projektów edukacyjnych i społecznych. W czasie swojej kadencji dbała o dobre kontakty z decydentami i rozwijała wolontariat miejski. Była też członkinią Nowej Generacji Bytom. Brała udział w projektach takich jak "This is (Y)our Europe", "Media Influence in Youth Work", "Kim jest młody obywatel/ka" i innych. Należy do Zespołu Doradczego Młodzieżowej Rady w Bytomiu. Angażuje się w działania społeczne i wolontariat. Absolwentka Technikum nr 4 w Bytomiu.

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

ul. Kościelna 10B/8

41-902 Bytom

NIP: 625-24-11-875

Regon: 241501184

KRS: 0000348023