Jeżech stond, a Ty ?

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności młodzi ludzie nagrywają filmy promujące Śląsk. Obecnie odbywają się pokazy w szkołach w Bytomiu. Odbyła się także premiera w Biurze Promocji Bytomia oraz warsztaty z młodzieżą.

Już wkrótce wszystkie filmy będziecie mogli zobaczyć na stronie projektu.

Górny Śląsk to konkretne miejsce na mapie Polski. Jest to przestrzeń, która w zbiorowej świadomości narodowej oznacza coś więcej niż tylko ośrodek wydobywczy węgla kamiennego. Śląsk to gorsza, twardsza i przede wszystkim pod jakimś względem wyrzucona za margines część Polski. Długotrwałe efekty stereotypizacji tego regionu to przede wszystkim trwała zmiana postaw wobec Śląska i Ślązaków. Zmiana ta polega na tym, że lokalne przywiązanie nie stanowi podstawy poczucia własnej wartości, co zmniejsza motywację do zajmowania się nim oraz powoduje deprecjację jego znaczenia dla dalszego rozwoju.