21 grudnia odbyły się pierwsze konsultacje młodzieżowe w ramach naszego projektu ,,Kim jest młody obywatel/ka?”! Konsultacje te odbyły się w Biurze Promocji Miasta Bytomia przy udziale uczniów i uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu oraz przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta Bytomia. Konsultacje odwiedził również Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia –  Pan Adam Fras, życząc przy tym powodzenia w prowadzeniu projektu. 

Pierwsze konsultacje w ramach naszego projektu, dotyczyły tego kim właściwie jest obywatel/ka. Projekt ,,Kim jest młody obywatel/ka?” skupia się na edukacji obywatelskiej młodzieży w Województwie Śląskim, poprzez konsultacje młodzieżowe, warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej oraz inne działania. Partnerami projektu są SIPE Śląski Instytut Edukacji Obywatelskiej – młodzieżowy think-tank naszej Fundacji oraz Międzynarodowe Studia Nauk Politycznych i Dyplomacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską.

Patronatem objęli go również: 

📍Prezydent Miasta Katowice 

📍Prezydent Miasta Bytom

📍Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

📍Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ 

📍Towarzystwo Inicjatyw Naukowych 

📍PROM Polska Rada Organizacji Młodzieżowych