Youth cards: turn the table

Był to jeden z ważniejszych naszych projektów. W jego ramach przez ponad rok tworzyliśmy młodzieżowe rady miejskie w Bytomiu [PL] i Vsetinie [CZ]. Projekt uzyskał wyróżnienie dobrych praktyk dla najlepszych projektów Erasmus+ w Polsce!

O projekcie

Naszym celem od początku było zwiększeniem włączenia młodzieży w procesy demokracji lokalnej w miastach Bytom i Vsetin. W praktyce projekt polegał na zbudowaniu młodzieżowych rad w obu miejscowościach. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2018 i będzie trwał do września 2019. Poprzez ten okres działo się bardzo dużo, min.: debaty z politykami, spotkania młodzieży w Polsce i Czechach, seminarium międzynarodowe na temat udziału młodzieży w polityce, tworzenie gry symulacyjnej dla młodzieży, nagrywanie filmów na YouTube, spotkania z innymi młodzieżowymi radami, warsztaty o etyce i wiele innych działań. Najważniejsze, że działania te były realizowane przez samą młodzież i to im należy przypisać sukces tego projektu.

Czeski partner projektu

Partnerem projektu była młodzież z miasta Vsetin, które jest miastem partnerskim miasta Bytom. Od początku uważaliśmy, że wpisanie do tej współpracy działań młodzieżowych pozwoli na zbudowanie stałych kontaktów pomiędzy młodzieżowymi radami z obu miast w przyszłości. Wymiar międzykulturowy był także świetną okazją do wymiany doświadczeń, spotkań młodzieży i pracy w zupełnie innej – międzynarodowej przestrzeni. 

Idea projektu …

Youth cards ogólnie oznacza karty młodzieżowe, natomiast w kontekście naszego projektu bardziej dotyczy kart, którymi młodzież może zagrać w lokalnej polityce. Wraz z podtytułem „turn the table” nawiązujemy do popularnego serialu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zmiany zasad gry, przez co rozumiemy partnerskie podejście lokalnych władz do młodych mieszkańców. Z jednej strony młodzież ma swoje karty – problemy, inicjatywy i potrzeby, a z drugiej w polityce zawsze obowiązują pewne zasady gry – reguły demokracji lokalnej, kwestie kultury politycznej i wartości. Naszym celem była zmiana reguł gry poprzez dopuszczenie do stołu młodych ludzi, a później poprzez ich udział we wspólnej grze – lokalnej polityce, której celem nie jest jednak wygrana, a realizacja dobra wspólnego.

Działania projektowe …

Poniższa interaktywna prezentacja zabierze Was w podróż po naszym projekcie! Zobaczcie jak budowaliśmy młodzieżowe rady …

uruchom prezentację

Działania toczyły się w oparciu o kilka różnych aktywności, których celem była aktywizacja młodzieży i budowa współpracy na linii: władze miasta – młodzieżowa rada – samorząd uczniowski – młodzież.

Nasze działania rozpoczęły się od konsultacji młodzieżowych, które trwały od września do listopada 2018 roku. Podczas nich młodzi ludzie spotykali się w szkołach, urzędach, lokalnych organizacjach pozarządowych i dyskutowali o zaangażowaniu młodzieży w sprawy lokalne, zbierali opinie rówieśników o swoich miastach oraz poszukiwali inspiracji dla spraw, którymi będzie zajmować się przyszła młodzieżowa rada. W badaniu wzięli udział młodzi ludzie z Bytomia (224 respondentów) i Vsetina (165 respondentów), a wyniki są dostępne na stronie projektu: 

http://youthcards.eu/2019/01/11/zbadalismy-poziom-aktywnosci-mlodziezy-w-bytomiu/
http://youthcards.eu/2019/03/21/zbadalismy-poziom-aktywnosci-mlodziezy-w-vsetinie/

W ramach współpracy międzynarodowej, dniach 18 – 21 listopada 2018 r. odbyło się czterodniowe spotkanie przedstawicieli młodzieży z miast partnerskich, którego celem było rozpoczęcie działań partnerskich. Współpraca była kontynuowana następnie podczas tygodniowego seminarium młodzieżowego w Murzasichle, którego celem było przygotowanie do pełnienia roli przedstawicieli młodzieży w młodzieżowych radach. Wspólny tydzień był okazją do pracy w międzykulturowej przestrzeni, wymiany dobrych praktyk oraz integracji młodzieży z Czech i Polski. Prowadziliśmy bardzo różne działania: od integracyjnych, poprzez tworzenie regulaminów i naukę zasad procedowania, zasad działania rady miejskiej i procesu legislacyjnego, budowy statutu MRM, pozyskiwanie umiejętności przywódczych i prowadzenie kampanii wyborczych, aż po symulację procesów decyzyjnych w mieście (SIMmyCITY). 

Pod koniec projektu spotkaliśmy się po raz ostatni, tym razem po drugiej stronie granicy – w Vsetinie. W ramach spotkania rozmawialiśmy o młodzieżowych radach obu miast: spotkaliśmy się z młodzieżowymi liderami, promowaliśmy demokrację i udział młodzieży w życiu publicznym. Odbyliśmy debatę młodzieżową w Trencinie na temat polityki młodzieżowej. Oprócz tego prezentowaliśmy nasze rezultaty, portal młodzieżowy i jego możliwości, grę SIMmyCITY do nauki demokracji w szkołach. Młodzieżowi uczestnicy wspólnie podjęli deklarację na temat udziału młodzieży w sprawach lokalnych. Był to pierwszy krok na drodze do budowy sieci samorządów i MRM z obu miast. Spotkanie uświetnili: wiceprezydenci: Vsetina Pavel Bartoň i Bytomia Adam Fras.

Wykorzystaliśmy dobre praktyki innych młodzieżowych rad. 12 stycznia 2019 r. w Biurze Promocji Miasta Bytomia grupa młodzieży z Bytomia spotkała się z członkami Młodzieżowej Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz Bytomia: wiceprezydent Michał Bieda i wiceprezydent Adam Fras. Dzięki spotkaniu mogliśmy spojrzeć na MRM w szerszym kontekście jako formy działania młodych ludzi w mieście.

17 maja przeprowadziliśmy debatę „Bytom – miasto młodzieży?” na temat polityki młodzieżowej Bytomia. W ramach wydarzenia spotkaliśmy się z wiceprezydentem Adamem Frasem, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrą Prajs i kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beatą Michel. W ramach debaty rozmawialiśmy z bytomską młodzieżą o: zadaniach dla MRM w Bytomiu, wyborach i składzie MRM, promocji MRM, kanałach informacji dla młodzieży w Bytomiu oraz ofercie Bytomia dla młodzieży. Wspólnie stwierdziliśmy, że Bytom dzięki młodzieżowej radzie miasta doda nowe młodzieżowe karty do swojej talii atutów pozytywnego miasta.  

Rezultaty …

Jednym z rezultatów naszego seminarium jest gra symulacyjną SIMmyCITY pod tytułem: The Vsitom! Gra polega na symulacji podejmowania decyzji w mieście. Nasz wymyślony Vsitom jest modelowym miastem z różnymi grupami interesów, potężnymi problemami, ale także wielkimi szansami na rozwój. Zupełnie jak nasze miasta: Bytom i Vsetin. Grę najlepiej rozegrać w szkole, przy większej udziale uczestników, ale da się także w ramach jednej klasy (po prostu zmniejszcie ilość grup interesów!). Gra jest także świetnym ćwiczeniem językowym – założenia są przygotowane w języku angielskim. Gra dostępna jest bezpłatnie:

https://issuu.com/feisfundacja/docs/the_vsitom_1.2

W ramach burzy mózgów nad terminami z zakresu demokracji i wyborów stworzyliśmy międzynarodowy słownik demokracji DEMOglossary: https://padlet.com/fundacja_feis/DEMOglossary

Opracowaliśmy zasady wzorcowego samorządu uczniowskiego

http://youthcards.eu/2019/02/25/jakie-zasady-powinien-spelniac-wzorcowy-samorzad-uczniowski/

Przygotowaliśmy młodzieżowy poradnik wystąpień publicznych:

http://youthcards.eu/2019/03/18/9-tips-for-public-speach/

Znaleźliśmy kilka uniwersalnych wskazówek, które mogą przydać się wszystkim, którzy mają plany utworzenia MRM albo chcą usprawnić działanie już istniejącej rady: http://youthcards.eu/2019/04/04/how-to-build-a-youth-council/

http://youthcards.eu/2019/04/04/how-to-build-a-youth-council/

W ramach warsztatów o etyce nagraliśmy kilka słów o etycznej stronie polityki. Bardzo chcemy by jednym z celów przyszłej młodzieżowej rady Miast Bytom i Vsetín, było promowanie etycznych postaw w polityce i działalności społecznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgZ45ke16mY&feature=youtu.be

Projekt uzyskał wyróżnienie dobrych praktyk dla najlepszych projektów Erasmus+ w Polsce!

Podobne wpisy