Youth cards: turn the table

Nasz najważniejszy w ostatnich latach projekt: „Youth cards: turn the table” jest realizowany w ramach KA3 Programu Erasmus+, którego głównym celem jest zwiększenie włączenia młodzieży w procesy demokracji lokalnej w miastach Bytom i Vsetin. W praktyce polega on na zbudowaniu i wzmocnieniu Młodzieżowych Rad Miasta w obu miejscowościach.

Poniższa interaktywna prezentacja zabierze Was w podróż po naszym projekcie! Zobaczcie jak zamierzamy zbudować młodzieżowe rady …

uruchom prezentację

Naszym partnerem jest młodzież z miasta Vsetin, które jest miastem partnerskim miasta Bytom. Miasta współpracują za sobą na różnych polach. Uważamy, że wpisanie do tej współpracy działań młodzieżowych pozwoli na zbudowanie stałych kontaktów pomiędzy młodzieżowymi radami z obu miast.

Youth cards ogólnie oznacza karty młodzieżowe, natomiast w kontekście naszego projektu bardziej dotyczy kart, którymi młodzież może zagrać w lokalnej polityce. Wraz z podtytułem „turn the table” nawiązujemy do popularnego serialu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zmiany zasad gry, przez co rozumiemy partnerskie podejście lokalnych władz do młodych mieszkańców. Z jednej strony młodzież ma swoje karty – problemy, inicjatywy i potrzeby, a z drugiej w polityce zawsze obowiązują pewne zasady gry – reguły demokracji lokalnej, kwestie kultury politycznej i wartości. Naszym celem jest zmiana reguł gry poprzez dopuszczenie do stołu młodych ludzi, a później ich udział we wspólnej grze – lokalnej polityce, której celem nie jest jednak wygrana, a realizacja dobra wspólnego.

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miejskich w miastach partnerskich: Bytom (PL) i Vsetin (CZ). Służyć temu będzie poprawa zaangażowania młodych ludzi w sprawy miejskie oparta o: konsultacje w szkołach, dialog usystematyzowany z lokalnymi decydentami, budowę sieci współpracy pomiędzy samorządami uczniowskimi, stworzenie portalu młodzieżowego, umożliwiającego zarówno podejmowanie inicjatyw jak i informowanie o nich. W rezultacie Młodzieżowe Rady Miejskie zyskają nowe: kompetencje, ramy prawne i organizacyjne oraz kanały komunikacji. Młodzi liderzy zyskają z kolei lepszy mandat to reprezentowania spraw rówieśników oraz szereg nowych kompetencji, realizowanych bardziej świadomie, w świetle zasad etycznych działalności publicznej.

Dzięki wypracowanym kontaktom zostanie zbudowana współpraca na linii: władze miasta – młodzieżowa rada – samorząd uczniowski – młodzież. Utrzymaniu stałego zaangażowania służyć będzie portal młodzieżowy. Współpraca międzynarodowa pomiędzy młodzieżą pomoże w osiągnieciu tych rezultatów, pozwoli na wymianę dobrych praktyk, zwiększy zasięg oddziaływania oraz efektywność zdobywania nowych kompetencji.

Działania będą trwały od czerwca 2018 do września 2019. Metody wykorzystane w projekcie będą oparte na edukacji pozaformalnej. W rezultacie lokalne społeczności miast Bytomia i Vsetina, zostaną wzbogacone o nowy wymiar polityki młodzieżowej, prowadzonej w dialogu na zasadach partnerskich i z pełnym zaangażowaniem młodych ludzi. Efektem czego będzie wzrost zaangażowania młodzieży w sprawy lokalne, zmniejszenie wykluczenia społecznego i bierności obywatelskiej.