Młodzież będzie rozwijać demokrację w Bytomiu!

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt „Youth cards: turn the table” otrzymał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i będzie realizowany przez najbliższe 2 lata!

Będzie to jeden z większych projektów w ostatnich latach działania FEIS. Działania odbywać się będą w ramach Akcji 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

Głównym celem jest zwiększenie włączenia młodzieży w procesy demokracji lokalnej w miastach Bytom i Vsetin. Youth cards ogólnie oznacza karty młodzieżowe, natomiast w kontekście naszego projektu, znaczy bardziej karty, którymi młodzież może zagrać w lokalnej polityce. Wraz z podtytułem „turn the table” nawiązujemy do popularnego serialu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zmiany zasad gry, przez co rozumiemy partnerskie podejście lokalnych władz do młodych mieszkańców. Z jednej strony młodzież ma swoje karty – problemy, inicjatywy i potrzeby, a z drugiej w polityce zawsze obowiązują pewne zasady gry – reguły demokracji lokalnej, kwestie kultury politycznej i wartości. Naszym celem jest zmiana reguł gry poprzez dopuszczenie do stołu młodych ludzi, a później ich udział we wspólnej grze – lokalnej polityce, której celem nie jest jednak wygrana, a realizacja dobra wspólnego.

Projekt opiera się na poprawie funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miejskich w miastach partnerskich Bytomiu i Vsetinie. Służyć temu będzie poprawa zaangażowania młodych ludzi w sprawy miejskie.

Już wkrótce przedstawimy nowe informacje w ramach projektu!