Filmy z „Lost: roads to exile” już opublikowane!

Na kanale FEISfundacjaTV są już filmy z „Lost: roads to exile”, który był wynikiem zaangażowania młodych ludzi w wieku 14 – 16 lat uczących się w Bytomiu w Polsce i w Rivne na Ukrainie. Podstawowym celem było wspólne odkrywanie historii obu narodów w ramach organizowanej wymiany młodzieży. Wymiana młodzieży była realizowana w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży poprzez projekt Fundacji Europejskich Inicjatyw na Śląsku i Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Św. Piotra i Pawła w Rivne pt.: „Lost: roads to exile”.

Projekt „Lost: roads to exile” (PL: „Zagubieni: Droga do emigracji” / UA:„Розгублені: Дорога до еміграції”) był wynikiem zaangażowania młodych ludzi w wieku 14 – 16 lat uczących się w Bytomiu w Polsce i w Rivne na Ukrainie. Podstawowym celem było wspólne odkrywanie historii obu narodów w ramach organizowanej wymiany młodzieży. Główną osią projektu był los ludności cywilnej, zmuszonej do opuszczenia swoich miejscowości, podczas II Wojny Światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu w ramach akcji przesiedleńczych. Był to bardzo trudny temat, gdyż dotykał wątków politycznych, znajdujących odzwierciedlenie we współczesnym dialogu pomiędzy obydwoma państwami (motywy polityczne wysiedleń powojennych). Tematy polityczne są jednak poruszane na lekcjach historii. Celem projektu było z kolei inne ujęcie tego wątku poprzez kontekst losów „zwykłych ludzi”. Młodzi ludzie z obu krajów wspólnie opracowywali powyższy temat, poprzez samodzielny research historii, przygotowanie materiałów i zorganizowanie dwóch równoległych spotkań z historią pod tytułem: „Opuszczam swój dom/ Залишаю свій дім”. Wspólnie podczas wymiany i osobno, po powrocie do domów, zaprezentowali los ludności cywilnej w trakcie wysiedleń czasu II Wojny i okresu powojennego z perspektywy dzisiejszej młodzieży.