Nowy projekt wsparcia dla młodych

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku przez najbliższe 36 miesięcy będzie brać udział w projekcie Erasmusa+ o nazwie ,,Incubator for Young People”.

Co będziemy robić?

Jest to projekt, który pomaga planować pracę młodych ludzi na rzecz inicjatyw społecznych w różnych krajach. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności partnerów do angażowania się we wszystkich miejscach w Europie od projektów lokalnych po te obejmujące cały kontynent. Nasza fundacja będzie brała udział w rozwijaniu lokalnego systemu młodzieżowego, po to aby młodzi ludzie mieli możliwość samoogranizowania się w projekty społeczne oraz realizowania inicjatyw w ich lokalnym środowisku. Jedną z wartości, które FEIS chce wnieść w projekt jest doświadczenie w prowadzeniu projektów społecznych, wiedza nabyta poprzez wiele lat działalności fundacji oraz przede wszystkim tworzenie dobrych praktyk z parterami projektu.

Międzynarodowy wymiar projektu

            W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych krajów, oprócz naszej fundacji, udział biorą również: słowackie ,,Centrum dolnego casu”, czeskie ,,Petrklic help z.s.” oraz estońskie ,,EESTI People to People”. Przez 36 miesięcy będziemy razem z partnerami pracować nad celami projektu. Pierwsze spotkanie organizacyjne planowane jest na 7-10.04.2021, będzie ono miało na celu integrację członków organizacji partnerskich, zapoznanie uczestników z założonymi celami oraz przydział ról w realizacji projektu. Kolejne spotkania będą organizowane przez każdego z 4 partnerów, tak pierwsze spotkanie prezentacyjne odbędzie się między 6-9.08.2021 w Czechach, kolejne 13-16.04.2022 roku w Polsce, następnie między 15-18.12.2022 w Estonii oraz ostanie spotkanie prezentacyjne odbędzie się między 15-18.08.2023 w Słowacji.

Spotkania studyjne

            Oprócz spotkań prezentacyjnych będą odbywały się tzw. ,,study meetings”, będą one organizowane w celu zapoznania uczestników z doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami organizacji wizytujących w Czechach, Polsce, Estonii i Słowacji. Podczas ich trwania organizację będą informować zespół projekty o oczekiwaniach prac nad projektem z młodymi ludźmi. Rozpoznanie przez uczestników problemów i problemów w pracy organizacji i znalezienie przez nich metod ich przezwyciężenia będzie celem każdego ,,study meeting”. Harmonogram spotkań układa się kolejno na spotkania w Czechach (14-17.04.2021), Polsce (09-12.12.2021), Estonii (12-15.08.2022) oraz Słowacji (15-18.08.2023).

Co będzie rezultatem?

            Głównym rezultatem ,,study meetings” będzie wypracowanie dobrych praktyk na przyszłość dla wszystkich partnerów. Jednakże oprócz spotkań prezentacyjnych oraz ,,study meetings” ważnym elementem projektu będzie trzymiesięczną praca online, podczas której rozwijana będzie międzynarodowa komunikacja między społecznościami młodzieżowymi w celu opracowania lokalnych projektów. Dzięki przetestowaniu narzędzi zdalnych młodzi ludzie będą w stanie sprawniej rozwijać projekty lokalne oraz się w nie angażować. Zwieńczeniem trzymiesięcznej pracy online będzie realizacja wspólnego projektu przez lokalnych uczestników. Międzynarodowe spotkania będą niesamowitą okazją do wymiany poglądów na realizację projektu oraz zderzenie się z różnymi praktykami w celu jeszcze lepszego udoskonalenia praktyk przez wszystkich partnerów oraz stworzeniu listy narzędzi, które będą pomagały młodzieży w różnych krajach w realizacji i angażowaniu się w lokalne projekty.

Podobne wpisy