Ankiety młodzieżowej partycypacji

Badania zostały przeprowadzone przez wolontariuszki Fundacji FEIS na potrzeby działań w ramach projektu ,,Incubator for Young People”. Projekt ten zakłada wypracowanie mechanizmów wspierania inicjatyw młodzieżowych w miastach organizacji partnerskich projektu.

Incubator to projekt, który projektuje pracę z młodzieżą w oparciu o projekty społeczne w każdym kraju i wzmacnia młodych ludzi poprzez pomaganie im w realizacji projektów. Projekt zbuduje zdolność partnerów do angażowania się we wszystkich obszarach geograficznych, od lokalnych po europejskie, oraz umożliwi partnerom, którzy rozpoczynają działalność transnarodową, poznanie wartości tej formy uczenia się.