Kim jest młody obywatel/ka?

W przyszłym miesiącu rusza nasz nowy projekt młodzieżowy „Kim jest młody obywatel/ka?”. Już teraz zapraszamy wszystkich młodych ludzi na pierwsze konsultacje – warsztaty na temat działań obywatelskich młodzieży. Odbędą się w Bytomiu, w Biurze Promocji Miasta (Rynek 7), 21 grudnia o godz. 10:00. Wstęp wolny, zapraszamy!

Jaki jest nasz cel?

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę lepszej i bardziej praktycznej edukacji obywatelskiej w Województwie Śląskim. Ma za zadanie uzupełnić wiedzę z sektora edukacji formalnej o edukację poprzez działanie. Projekt stawia na oddanie głosu w sprawach demokracji, młodym ludziom, umożliwiając im wyrażenie swoich potrzeb i realizację swoich pomysłów.

Celem jest szersze włączenia młodzieży w działania obywatelskie. Z jednej strony ma za zadanie włączyć młodych ludzi z mniejszymi szansami w demokratyczne mechanizmy, a z drugiej umożliwić lepszą reprezentację i wpływ młodzieży wobec decydentów i instytucji życia demokratycznego.

Co będziemy robić?

Projekt zakłada włączenie młodych ludzi w rozwiązywanie najbardziej istotnych dla nich problemów demokracji, a następnie upowszechnianie i praktyczne wdrażanie wypracowanych rezultatów w ich środowiskach lokalnych. W zakresie merytorycznym projekt będzie poruszał pięć obszarów tematycznych, istotnych dla młodzieży:

 1. Młody Obywatel
 2. Ekologia i demokracja
 3. Samorząd szkolny 2.0
 4. Cyfrowa Demokracja
 5. Młoda Europa?

Przejdziemy przez 6 faz projektu

Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy poprzez sześć głównych faz:

 1. przygotowanie grupy inicjatywnej,
 2. konsultacje młodzieżowe w różnych miejscach województwa (5 spotkań)
 3. opracowywanie rezultatów w formie warsztatów młodzieży z ekspertami (5 warsztatów)
 4. wdrożenia rezultatów w różnych instytucjach województwa (min. miasta/gminy, szkoły, ngo, instytucje edukacyjne).
 5. upowszechniania poprzez cykl debat i symulacji.
 6. ewaluacji i zapewnienia trwałości.

Co chcemy osiągnąć

Rezultatem projektu będzie systemowa propozycja działań na rzecz włączenia młodzieży w demokrację na poziomie lokalnym i regionalnym. Wypracowane przez młodzież propozycje działań zostaną sprawdzone i w formie dobrych praktyk będą upowszechniane w dwóch publikacjach projektowych.

Młody Obywatel i TOOLkit

Pierwsza z nich, “Młody Obywatel”, będzie przeznaczona dla samej młodzieży, w formie poradnika praktycznych działań obywatelskich w środowisku lokalnym. Druga “TOOLKIT działań demokratycznych na rzecz młodzieży”, będzie przeznaczona dla decydentów w formie zestawu gotowych rozwiązań do wdrożenia. Oba narzędzia docelowo mają się uzupełniać, polepszając współpracę obu grup i wspierając wspólne inicjatywy. 

Na tych podstawach, pomysły młodzieży będą wdrażane w lokalnych miejscowościach i instytucjach oraz monitorowane przez młodych liderów. Rezultaty zostaną wzmocnione i zmultiplikowane w ramach cyklu wydarzeń upowszechniających. Cyklicznymi działaniami będą spotkania w szkołach z młodzieżą i punkt poradnictwa obywatelskiego. 

Po co to wszystko?

Projekt przyczyni się do wzrostu zaangażowania obywatelskiego młodych osób, włączenia nowych grup młodzieży, w tym także osób z mniejszymi szansami oraz ich rozwoju społecznego i zawodowego. Dodatkowo wpłynie na szereg instytucji lokalnych i regionalnych, ułatwiając kreowanie i realizowanie partnerskich inicjatyw młodzieży.

Podobne wpisy