Wzór polityki włączenia

W ramach projektu Think thank – chance for Youth opracowaliśmy wzór polityki włączenia dla organizacji młodzieżowych.

Szablon można pobrać na stronie: https://youththinktank.feis.org.pl/inclusion-policy/

Polityka ma na celu promowanie równości i różnorodności, zapewniając, że wszystkie młode osoby, niezależnie od ich pochodzenia, mają równy dostęp do możliwości i korzyści, które oferują organizacje. Polityka włączenia powstała zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wdrażania strategii na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w ramach programów Erasmus+ i „Europejski Korpus Solidarności”. 

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska, które akceptuje i szanuje różnorodność społeczną i kulturową, a także stara się aktywnie włączać do naszych działań wszystkich członków i członkinie. 

Podobne wpisy