Koniec projektu Erasmus+ „Inkubator dla Młodych Ludzi”!

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku zakończyła udział w projekcie Erasmusa+ „Inkubator dla Młodych Ludzi”

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku (FEIS) z przyjemnością informuje o zakończeniu 36-miesięcznego projektu Erasmusa+ pod nazwą „Inkubator dla Młodych Ludzi”.

Cel projektu:

Przez 36 miesięcy wspieraliśmy młodzież w planowaniu i realizacji społecznych inicjatyw na terenie Europy. Naszym głównym celem było wzmocnienie zdolności organizacji partnerskich do angażowania się w działania na wszystkich szczeblach – od lokalnych po paneuropejskie.

Nasze działania:

FEIS aktywnie uczestniczyła w rozwijaniu lokalnego systemu młodzieżowego. Dzięki temu młodzież z Bytomia zdobyła możliwość samoorganizowania się w projekty społeczne oraz realizowania inicjatyw w swoim lokalnym środowisku. Z dumą podkreślamy nasze doświadczenie w prowadzeniu projektów społecznych, które przyczyniły się do tworzenia dobrych praktyk wraz z partnerami projektu.

Międzynarodowa współpraca:

Wspólnie z partnerami z Słowacji („Centrum dolnego casu”), Czech („Petrklic help z.s.”) oraz Estonii („EESTI People to People”), organizowaliśmy spotkania i warsztaty, wymieniając się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

Rezultaty:

Kulminacyjnym momentem naszych działań były „study meetings”, podczas których uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, problemami oraz najlepszymi praktykami. Uczestnicy projektu zdobyli nieocenione umiejętności i kompetencje w różnych dziedzinach, od kompetencji miękkich po umiejętności polityczne.

Oprócz tego, młodzież z naszego regionu, zwłaszcza ta z mniejszymi szansami, zyskała nie tylko nowe umiejętności, ale również szansę na zmianę swojej przyszłości. Wspomagając ich, zaimplementowaliśmy plan działania dla młodzieży w Bytomiu, który obecnie jest wdrażany jako lokalna inicjatywa.

10 sposobów na pokonywanie barier w zaangażowaniu młodzieży (kliknij, żeby zobaczyć)

Podsumowanie:

Projekt „Inkubator dla Młodych Ludzi” był nie tylko szansą dla młodzieży z Bytomia, ale także dowodem na to, jak ważna jest międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń. Jesteśmy dumni z naszego udziału i cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju młodych ludzi w naszym regionie.

Dziękujemy wszystkim partnerom, uczestnikom i wolontariuszom za zaangażowanie i wspólną pracę nad tym projektem. Czekamy na kolejne wyzwania i nowe możliwości rozwoju młodzieży w Bytomiu.

W trakcie realizacji projektu „Inkubator dla Młodych Ludzi” podjęliśmy następujące kroki:

1. Przeprowadzenie ankiet przez wolontariuszy Fundacji FEIS w celu określenia potrzeb dotyczących konkretnych działań. Szczegółowe wyniki ankiety dostępne są na naszej oficjalnej stronie internetowej.

2. Opracowanie planu lokalizacji dla spotkań i aktywacji.

3. Realizacja planów działań online. Ze względu na pandemię działania stacjonarne nie były możliwe.

4. Ewaluacja oraz prezentacja wyników dla społeczności miejskiej.

W rezultacie, projekt odegrał rolę w:

– Przeciwdziałaniu biernym postawom wśród młodzieży.

– Inkluzywnym integrowaniu osób z mniejszymi szansami.

– Podnoszeniu zainteresowania sprawami młodzieży.

Nasze działania w ramach projektu stanowią odpowiedź na istotne potrzeby społeczne, a także krok w stronę bardziej zaangażowanej i świadomej młodzieży w Bytomiu. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie zyskują nie tylko narzędzia do działania, ale także motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Podobne wpisy