Międzynarodowe szkolenie With the eye of youth

Międzynarodowe szkolenie z polityki młodzieżowej  

W zeszłym tygodniu kilkunastu obcokrajowców spędziło bardzo pracowity czas w Bytomiu. Co robili w naszym mieście? Oczywiście brali udział w projekcie Fundacji FEIS “With the eye of youth”, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+.

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli NGO, miast i młodzieży ze: Słowenii, Słowacji oraz Czech owoce ich pracy będą przydatnym narzędziem w tworzeniu polityk młodzieżowych w ich miastach. 

Jaki był cel naszego szkolenia?

Celem międzynarodowego spotkania było upowszechnienie narzędzi edukacji pozaformlanej wśród pracowników i liderów młodzieżowych. Aby  wytworzyć dobre praktyki w kontaktach młodzieży z miastem, bo młodzi ludzie są nieodłączną jego częścią, a wielu uważa, że również jego kołem napędowym. Pracowaliśmy również nad metodami gamifikacji, które będą nam potrzebne do naszego tworzonej gry miejskiej. Wierzymy, że dzięki edukacji pozaformalnej uda się wytworzyć długofalowe relacje z organizacjami partnerskimi, tak aby zaistniała możliwość porównania wpływu głosu młodzieży na władze ich miast. 

Networking – sieciowaliśmy uczestników i ich organizacje

Podczas szkolenia odbyła się sesja networkingu, która była okazją do wymiany doświadczeń w obszarze młodzieży, polityki młodzieżowej miast i edukacji oraz zbudowania nowych powiązań ponadnarodowych. To narzędzie jest coraz częściej wykorzystywane w pracy grupowej. Z definicji networking to proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów. Dzięki jego zastosowaniu wszyscy uczestnicy dyskusji czują się zaangażowani w sprawę, a łącząc, ich pomysły możliwe staje się wypracowanie najlepszych planów działania. Wspólnie stworzyliśmy infografikę z siecią naszych powiązań.

Rezultaty i dalsze działania

Rezultatem projektu były wcześniej wspomniane wypracowane metody odnalezienia głosu młodzieży wobec miast, a także implementacji ich pomysłów oraz potrzeb. Podczas szkolenia rozpoczęliśmy również pracę nad planowaną w lipcu grą miejską w Bytomiu i miastach partnerskich. Gra będzie stanowiła formę promocji czterech miast wśród młodzieży i formę edukacji międzykulturowej. Chcemy maksymalnie wykorzystać  potencjał międzynarodowego partnerstwa. Dzięki temu dodatkową wartością dodaną gry miejskiej będzie zachęcenie młodych ludzi z miast partnerskich na odwiedzenie naszego miasta. W pozostałym zakresie gra miejska będzie interaktywną formą zabawy, której celem będzie zapoznanie młodzieży z możliwościami, jaki dają im ich miasta i stanowiąc często pierwszy krok do szerszego zaangażowania w sprawy miejskie.

Czas w Bytomiu

Uczestnicy projektu bardzo szybko zintegrowali się, dzięki prowadzonym wspólnie działaniom. Dodatkowo językiem wiodącym był język angielski, co zapewniło swobodny przepływ informacji oraz stabilną komunikację młodzieży. Podczas prowadzonych działań pracowaliśmy w bytomskim Lokalu, miejscu stworzonym do właśnie takich działań, odwiedziliśmy również Biuro Promocji Miasta Bytomia. Młodzież miała okazję spotkać się z Zastępcą Prezydenta Miasta Bytomia Panem Mariuszem Frasem, Młodzieżową Radą Miasta Bytomia, Młodzieżową Radą Piekar Ślaskich oraz odwiedzić nowo wybudowane lodowisko przy ulicy Pułaskiego.

Podobne wpisy