Infopunkt dla młodych obywateli/ek

Chcesz skonsultować swoją obywatelską aktywność? Nie wiesz od czego zacząć działania społeczne? Szukasz możliwości podjęcia nowych inicjatyw? Skontaktuj się z nami poprzez specjalny infopunkt porad obywatelskich.

Wysyłając do nas pytanie, akceptujesz postanowienia regulaminu INFOPUNKTu dla młodych obywateli/ek.

INFOPUNKT dla młodych obywateli/ek regulamin porad

Czym jest infopunkt?

Infopunkt to jeden z rezultatów projektu “Kim jest młody Obywatel/ka?” realizowanego przez Fundację FEIS w ramach Projektu Erasmus+. Projekt jak i infopunkt są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Więcej o projekcie dowiesz się na https://feis.org.pl/mlodyobywatel/

Nasz infopunkt nie ma stałego miejsca działania, jest to bardziej uzupełniające narzędzie edukacyjne dla naszych działań online oraz stacjonarnych podczas różnych projektowych wydarzeń. 

Jakie porady są udzielane

W ramach Infopunktu udzielamy porad dotyczących działań obywatelskich młodzieży. Mogą to być sprawy dotyczące tylko Twojej indywidualnej aktywności obywatelskiej, jak i sprawy dotyczącej grupy młodzieży, z którą jesteś związany. Przykładowe tematy to: działanie samorządów szkolnych, wolontariat, młodzieżowe rady, działalność aktywistyczna oraz społeczna.

Czy porady są odpłatne?

Porady udzielane są nieodpłatnie, w ramach dofinansowania projektu z Unii Europejskiej.

Kto może skorzystać z porad?

Z porad może skorzystać każdy młody człowiek w wieku 13 – 30 lat.

Czy możemy odmówić udzielenia porady?


Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia udzielania porady :

 • Wymagających zapoznania się z dokumentami (dotyczy to zwłaszcza spraw na etapie sądowym lub administracyjnym),
 • Spraw wymagających reprezentacji przez fachowego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata),
 • Spraw mogących naruszać dobra osobiste innych osób (nie jesteśmy mediatorami),
 • Wykraczających poza temat aktywności obywatelskiej młodzieży,
 • Wykraczających poza polskie system prawny,
 • Braku anonimizacji danych osobowych innych osób w sprawie, ze względu na ochronę danych osobowych, jedynymi danymi osobowymi przez nas przetwarzanymi mogą być Twoje dane (takie wiadomości będą od razu kasowane przez przechowywania i udzielania odpowiedzi),
 • Których stopień skomplikowania wymaga większego nakładu czasu i pracy.

Jeżeli nawet odmówimy udzielenia porady, zawsze staramy się wskazać dalsze kroki, które możesz podjąć.

Jak długo zajmuje udzielaniem odpowiedzi?

Porady udzielane są na bieżąco w dni pracujące. Zwykle potrzebujemy 1 do 2 dni roboczych na odpowiedź.

Ze względu na ograniczony czas, w danym miesiącu możemy udzielić ograniczonej ilości odpowiedzi. Jeżeli tak się stanie dostaniesz od nas informację o spodziewanym terminie odpowiedzi.

Kto udziela porad?

Nasi pracownicy i wolontariusze. W zespole znajdują się osoby z wykształceniem prawniczym, pedagogicznym i politologicznym. Część zespołu stanowią również specjaliści Śląskiego Instytutu Edukacji Politycznej – SIPE, wyspecjalizowanej jednostki FEIS.

Korzystamy również z pomocy radcy prawnego w razie konieczności.

Sposób zgłoszenia się po poradę

Porady udzielane są na dwa sposoby:

 1. Poprzez formularz Infopunktu na stronie https://feis.org.pl/mlodyobywatel-infopunkt
 2. Poprzez stacjonarną działalność, w ramach wydarzeń projektowych (terminy wydarzeń możesz uzyskać z naszej strony lub mediów społecznościowych Fundacji FEIS.

Zgłoszenie zapytania wymaga podania paru informacji: 

 1. Dokładnego opisu sprawy,
 2. Własnego stanowiska (np. co chcesz osiągnąć?)
 3. Anonimizacji danych osobowych innych osób w sprawie (ze względu na ochronę danych osobowych, jedynymi danymi osobowymi mogą być Twoje dane).

Informacja prawne

Udzielone porady są aktualna na dzień jej wysłania i dotyczą wyłącznie stanu faktycznego, który nam podałeś. Fundacja FEIS i działające w niej osoby nie gwarantują ich skuteczności i przydatności, przede wszystkim ze względu na ograniczoną formę kontaktu. Nasze odpowiedzi nie zastępują Twoich decyzji, są tylko poradami i propozycjami różnych działań. 

Jeżeli interesuje Cię uzyskanie fachowej pomocy prawnej zgłoś się do adwokata, radcy prawnego lub powiatowego punktu pomocy prawnej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa.

Dane osobowe (RODO)

W ramach udzielanych porad konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje imię i adres e-mail oraz inne dane, które podasz w formularzu. Prosimy o nie podawanie danych osobowych innych osób (takie wiadomości będą od razu kasowane przez przechowywania i udzielania odpowiedzi). Celem przetwarzania będzie udzielenie porady w Twojej sprawie.

Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Do danych mogą mieć dostęp wolontariuszki i wolontariusze zajmujący się udzielaniem odpowiedzi, osoby zatrudnione i zarządzające FEIS oraz współpracujący radca prawny lub adwokat.

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

Wyłączną odpowiedzialność za podane wyżej treści ponosi Fundacja FEIS oraz uczestnicy projektu Kim jest młody obywatel/ka. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tych publikacjach.