Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

Kim jest Młody obywatel/ka

projekt w ramach Programu Erasmus +

TEMATY PRIORYTETOWE

  • demokracja szkolna
  • demokracja cyforwa
  • ekologia

O projekcie

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę lepszej i bardziej praktycznej edukacji obywatelskiej w Województwie Śląskim. Ma za zadanie uzupełnić wiedzę z sektora edukacji formalnej o edukację poprzez działanie. Projekt stawia na oddanie głosu w sprawach demokracji, młodym ludziom, umożliwiając im wyrażenie swoich potrzeb i realizację swoich pomysłów.

Celem jest szersze włączenia młodzieży w działania obywatelskie. Z jednej strony ma za zadanie włączyć młodych ludzi z mniejszymi szansami w demokratyczne
mechanizmy, a z drugiej umożliwić lepszą reprezentację i wpływ młodzieży wobec decydentów
i instytucji życia demokratycznego.

6 faz realizacji projektu

Projekt zakłada włączenie młodych ludzi w rozwiązywanie najbardziej istotnych dla nich problemów demokracji, a następnie upowszechnianie i praktyczne wdrażanie wypracowanych rezultatów w ich środowiskach lokalnych.

Projekt realizujemy przez 24 miesiące poprzez sześć głównych faz:

W zakresie merytorycznym projekt porusza pięć obszarów tematycznych, istotnych dla młodzieży:

  • Młody obywatel,
  • Ekologia i demokracja,
  • Samorząd szkolny 2.0,
  • Cyfrowa Demokracja,
  • Młoda Europa?

Cele projektu

Polepszenie jakości edukacji obywatelskiej młodzieży na poziomie regionalnym.

Włączenie młodzieży z mniejszymi szansami w działania obywatelskie na różnych poziomach i w różnych tematach.
Włączenie młodzieży z Ukrainy w działania obywatelskie.

Wypracowanie nowych kanałów docierania do młodzieży i włączania w procesy demokratyczne na poziomach lokalnych i regionalnym.

Zbadania potrzeb i pomysłów młodzieży na rozwój demokracji.

Włączenie do głównego nurtu dyskusji o demokracji zagadnień
związanych z ekologią, cyfryzacją

Nowe ujęcie postaw obywatelskich młodzieży i oddanie głosu młodzieży w sprawie perspektywy europejskiej oraz promowaniem wspólnych wartości europejskich.

Wzrost aktywności młodych ludzi w działania obywatelskie.

Szersze i bardziej partnerskie włączenie decydentów, instytucji oraz ekspertów w działania młodzieżowe

Toolkit działań demokratycznych na rzecz młodzieży

Zapraszamy decydentów, edukatorów, liderów instytucji oraz organizacji pozarządowych do skorzystania z podręcznika „TOOLKIT działań demokratycznych na rzecz młodzieży”. Ten kompleksowy przewodnik dostarcza narzędzi, strategii i praktycznych wskazówek, które pomogą w angażowaniu młodych ludzi w życie obywatelskie. Wykorzystując innowacyjne podejścia i sprawdzone metody, wspólnie możemy kształtować przyszłość, w której głos młodzież\y jest słyszany i ma znaczenie.

Podręcznik dla Młodego Obywatela/ki

Zapraszamy Was do zapoznania się z wyjątkowym podręcznikiem, który został stworzony z myślą o Was. Dowiecie się z niego, jakie prawa i obowiązki macie jako obywatele, jak aktywnie działać w szkole i społeczności lokalnej, a także jak dbać o środowisko i uczestniczyć w życiu publicznym zarówno offline, jak i online. To kompendium wiedzy o tym, jak być aktywnym i świadomym uczestnikiem życia społecznego i politycznego.

Partnerzy

Patronaty

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

Wyłączną odpowiedzialność za podane wyżej treści ponosi Fundacja FEIS oraz uczestnicy projektu Kim jest młody obywatel/ka. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tych publikacjach.