START-UP

Projekt „START-UP” był wymianą młodzieży w ramach KA1 Programu Erasmus+. Projekt skierowany był do młodych osób w wieku 18-25 lat, które w jego trakcie szukały pracy lub chciałyby sprecyzować swoje plany na przyszłość. W projekcie wzięły udział 33 osoby z czterech różnych krajów Unii Europejskiej (Litwy, Polski, Rumunii i Włoch).

Głównym tematem wymiany było poszukiwanie nowych form zatrudnienia, w szczególności tych wykorzystujących nowoczesne technologie. Główną ideą projektu było udowodnienie młodzieży, że nie trzeba wychodzić z domu i pracować w sztywnych godzinach aby być niezależnym finansowo. Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie mieli szansę na poprawę swojej kreatywność i innowacyjności. Dowiedzieli się: jak zacząć, jak zdobyć fundusze, jak się promować i jak zarządzać swoją działalnością. Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone przy użyciu metod edukacji pozaformalnej. W efekcie projektu młodzi ludzie z różnych europejskich krajów stworzyli sieć kontaktów dla przyszłej wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Głównym tematem projektu było przeciwdziałanie bezrobociu młodych ludzi, w szczególności absolwentów wyższych uczelni. Młodzież z dyplomami ma spore problemy na rynku pracy ze względu na brak uwzględnienia przedsiębiorczości jako istotnego elementu wykształcenia w programach edukacyjnych. Główne założenia projektu zostały zrealizowane. Udało nam się przede wszystkim udoskonalić kompetencje uczestników w zakresie tzw. miękkich kompetencji, rozwijania własnej innowacyjności i kreatywności oraz umiejętności pracy w grupie. Spotkaniu młodzieży z różnych europejskich krajów przyświecał nadrzędny cel udowodnienia, że bezrobocie wśród młodzieży nie jest problemem bez rozwiązania, a praca nie powinna być kojarzona wyłącznie z etatowym zatrudnieniem.

Podstawowym narzędziem promocji był blog projektu (http://start-up1.blogspot.com/). Nasz blog był internetową przestrzenią, którą zarządzali uczestnicy projektu. Blog został zorganizowany jeszcze przed wymianą. Podczas samej wymiany uczestnicy w ramach codziennych grup ewaluacyjnych podsumowywali wrażenia i efekty każdego kolejnego dnia. Blog został wzbogacony zdjęciami wypracowanych efektów filmem i osobistymi doświadczeniami uczestników

Dla zapewnienia jak najszerszego grona odbiorców powstał film, w formie teledysku promujący aktywność młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodych osób.

https://www.youtube.com/watch?v=lXOH6dTSSRI

Podobne wpisy