„OFFyourLINE” był projektem wymiany młodzieży, którego tematem był problem uzależnienia online (syndrom FOMO) oraz wpływ Internetu na młodych ludzi – zarówno pozytywny, jak i negatywny.

W dzisiejszych czasach większość młodych osób jest poddana bardzo silnemu wpływowi rzeczywistości online na swoje życie codzienne. Niesie to za sobą wiele różnych zagrożeń, takich jak: niebezpieczne treści, cyberprzemoc, cyberprzestępczość i mowa nienawiści. Naszym celem było przekazanie młodzieży jak uniknąć tych zagrożeń, w szczególności poprzez: infografiki, prace zespołową, dyskusje i stosowanie zasad bezpieczeństwa. Pomimo tego, że jesteśmy świadomi codzienności w świecie online, chcieliśmy również w rezultatach podkreślić wymiar edukacyjny, zawodowy, informacyjny, społeczny i kulturowy Internetu. Dla większego efektu spróbowaliśmy wyobrazić sobie „Świat bez Internetu”, poprzez wzięcie udziału w eksperymencie offline.

Dla lepszego dostosowania treści projektowych, przeprowadziliśmy przed projektem specjalną ankietę wśród naszych społeczności lokalnych. Przez co dowiedzieliśmy się więcej na temat praktycznej strony realizacji projektu.Warto podkreślić, że liczba ankiet wyniosła 365, dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów  w trzech krajach. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym przedstawieniem graficznym odpowiedzi pod linkiem.

Podstawowym celem naszego projektu było zwrócenie uwagi, jak wielki wpływ wywiera Internet i bycie online na życie młodych ludzi – zarówno nasze jak i naszych rówieśników. Uczestnicy projektu zmienili swoje postawy względem życia online. Dowiedzieli się o zagrożeniach, szansach i nauczyli korzystać w sposób odpowiedzialny z jego zasobów. Dzięki międzykulturowej przestrzeni, uczestnicy mogli wymienić się pomysłami i spostrzeżeniami oraz przyjrzeć się różnicom w podejściu do social media. Dzięki narzędziom edukacji pozaformalnej uczestnicy nabyli nowe umiejętności: pracy zespołowej, a przede wszystkim otwartego podejścia i kreatywnego myślenia.

Głównym rezultatem był nasz blog (http://offyourline.com/), w który uczestnicy zaangażowali się bardzo mocno i na którym ilość postów i materiałów przekroczyła nasze założenia z etapu przygotowań.

Projekt był organizowany w ramach Programu Erasmus+, przez ponad 40 osobową grupę młodzieży w wieku 13 – 16 lat z 3 różnych krajów (Litwy, Polski i Republiki Czeskiej), przy aktywnym wsparciu ze strony ich nauczycieli i szkół. Projekt odbył się w październiku (8-16) 2017 roku w polskich Tatrach. Organizatorem projektu była Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku. Projekt był finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Zobaczcie zdjęcia z naszego projektu w galerii: