Ankiety OFFyourLINE

W ramach naszego projektu OFFyourLINE przygotowaliśmy, rozprowadziliśmy i opracowaliśmy ankietę wśród młodzieży na temat korzystania z Internetu i mediów społecznościowych przez młodych ludzi. Uczestnicy przeprowadzili wśród rówieśników ankietę dotyczącą korzystania z Internetu, co było później cennym narzędziem informacyjnym dla obu stron. Młodzież ankietowana dowiedziała się o projekcie, jego celach i planowanych rezultatach oraz o samym Programie Erasmus+. Następnie mogła śledzić postępy pracy rówieśników na projektowym blogu.

Wyniki ankiet dostępne są w opracowaniu wy kresowym i opisowym pod linkiem.

Poświęciliśmy na ankietę sporo czasu przygotowując 10 szczegółowych pytań, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się wiele o rówieśnikach i nas samych. Przykładowo ze zjawiskiem hate speech zetknęło się aż 69{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270} polskich uczestników ankiety. Prawie połowa uczestników uważa, że spędza w sieci za dużo czasu. Anonimowe wyniki ankiety ukazały wiele prawd, które w inny sposób trudno byłoby ujawnić. Dzięki temu nasz projekt był bardziej praktyczny, bazował na prawdziwych danych i realnych problemach młodych ludzi.

Przykładowe odpowiedzi w grupie polskiej:

8. Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z mową nienawiści podczas przeglądania Internetu?

69{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270} tak

10. Jakiego rodzaju social media preferujesz?

  1. Jak często jesteś online podczas swojego zwyczajnego dnia (używając telefonu komórkowego, urządzeń mobilnych, komputera itp.)?
  • cały czas (nigdy nie wylogowuję się), 15{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}
    • prawie cały dzień, wyłączam się tylko na noc i / lub podczas niektórych zajęć (kino, sport, impreza itp.), 39{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}
    • połowa dnia, 34{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}
    • sporadycznie, tylko do podjęcia określonych działań (sprawdzanie skrzynki pocztowej, map, wiadomości itp.), 11{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}
    • nigdy 1{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi odpowiedziami wraz z opracowaniem w trzech grupach narodowościowych na specjalnej stronie ankiety.

Projekt był organizowany w ramach Programu Erasmus+, przez grupę młodzieży w wieku 13 – 16 lat z 3 różnych krajów (Litwy, Polski i Republiki Czeskiej), przy aktywnym wsparciu ze strony ich nauczycieli i szkół. Projekt odbył się w październiku (8-16) 2017 roku w polskich Tatrach. Organizatorem projektu była Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku. Projekt był finansowany ze środków Komisji Europejskiej.