Ankiety OFFyourLINE

W ramach naszego projektu OFFyourLINE przygotowaliśmy, rozprowadziliśmy i opracowaliśmy ankietę wśród młodzieży na temat korzystania z Internetu i mediów społecznościowych przez młodych ludzi. Uczestnicy przeprowadzili wśród rówieśników ankietę dotyczącą korzystania z Internetu, co było później cennym narzędziem informacyjnym dla obu stron. Młodzież ankietowana dowiedziała się o projekcie, jego celach i planowanych rezultatach oraz o samym Programie Erasmus+. Następnie mogła śledzić postępy pracy rówieśników na projektowym blogu.

Wyniki ankiet dostępne są w opracowaniu wy kresowym i opisowym pod linkiem.

Poświęciliśmy na ankietę sporo czasu przygotowując 10 szczegółowych pytań, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się wiele o rówieśnikach i nas samych. Przykładowo ze zjawiskiem hate speech zetknęło się aż 69{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270} polskich uczestników ankiety. Prawie połowa uczestników uważa, że spędza w sieci za dużo czasu. Anonimowe wyniki ankiety ukazały wiele prawd, które w inny sposób trudno byłoby ujawnić. Dzięki temu nasz projekt był bardziej praktyczny, bazował na prawdziwych danych i realnych problemach młodych ludzi.

Przykładowe odpowiedzi w grupie polskiej:

8. Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z mową nienawiści podczas przeglądania Internetu?

69{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270} tak

10. Jakiego rodzaju social media preferujesz?

  1. Jak często jesteś online podczas swojego zwyczajnego dnia (używając telefonu komórkowego, urządzeń mobilnych, komputera itp.)?
  • cały czas (nigdy nie wylogowuję się), 15{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}
    • prawie cały dzień, wyłączam się tylko na noc i / lub podczas niektórych zajęć (kino, sport, impreza itp.), 39{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}
    • połowa dnia, 34{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}
    • sporadycznie, tylko do podjęcia określonych działań (sprawdzanie skrzynki pocztowej, map, wiadomości itp.), 11{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}
    • nigdy 1{fd17d8bb51d2ad0d7ffb961e4c6957004df75430f1c1f47a7594fb5faff7b270}

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi odpowiedziami wraz z opracowaniem w trzech grupach narodowościowych na specjalnej stronie ankiety.

Projekt był organizowany w ramach Programu Erasmus+, przez grupę młodzieży w wieku 13 – 16 lat z 3 różnych krajów (Litwy, Polski i Republiki Czeskiej), przy aktywnym wsparciu ze strony ich nauczycieli i szkół. Projekt odbył się w październiku (8-16) 2017 roku w polskich Tatrach. Organizatorem projektu była Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku. Projekt był finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *