Polska i Czeska młodzież spotkała się w Bytomiu

W zeszłym tygodniu odbyło się czterodniowe spotkanie przedstawicieli młodzieży z miast partnerskich Bytom i Vsetin w ramach projektu Youth cards. Celem spotkania było uruchomienie projektu angażującego młodych ludzi w działalność naszych miast. Program zachęca młodzież do aktywnego udziału w wydarzeniach w ich mieście, a jeszcze bardziej do faktycznej realizacji zdarzeń. Projekt pomoże młodym ludziom przygotować się do założenia rady młodzieżowej w obu miastach. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+.

Poniżej zapraszamy na relację czeskiej grupy ze spotkania ‘KICK OFF MEETING’ w dniach 18 – 21 listopada 2018 r.:

Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w niedzielę, gdy przyjechaliśmy do Czeskiego Cieszyna razem z Petrem który jest opiekunem projektu dla Czech. Po drodze zatrzymaliśmy się w Katowicach u Aliny, która opiekuje się tym projektem dla Polski. Alina zabrała nas do lokalnej restauracji w Zelter w Bytomiu, gdzie odbył się bardzo spontaniczny kurs języka polskiego i niespodziewane spotkanie z ukraińskimi turystami. Uczestniczyliśmy w warsztatach integracyjnych obu grup i przedstawiliśmy wyniki konsultacji młodzieżowych.

W poniedziałek rano poszliśmy na śniadanie do przytulnej kawiarni w lokalnym centrum handlowym Agora. Petr opowiedział nam o innych projektach młodych ludzi z całego kraju. Po śniadaniu przenieśliśmy się do urzędu miasta, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak możemy zrealizować radę młodzieżową w Vsetín. Ponadto Piotr, polski przedstawiciel projektu Youth Cards, zaprezentował nam działania związane z tym projektem. Omawialiśmy podobieństwa i różnice między miastami Bytom i Vsetin. W urzędzie spotkaliśmy się z przedstawicielami miasta i zapoznaliśmy się funkcjonowaniem lokalnego samorządu.

W dalszej części dnia mieliśmy okazję zapoznać się z treścią projektu, który polega na tworzeniu słownika Demoglossary przygotowuje on promocję na portalach społecznościowych i informuje młodych ludzi o nadchodzących wydarzeniach i spotkaniach. Spotkaliśmy się między innymi z przyszłymi członkami Bytomskiej Rady Młodzieży, zaplanowaliśmy ich wizytę w Vsetin i omówiliśmy związane z tym zadania. Z tej okazji stworzono także wideo z projektu Youth Cards. Omówiony został portal młodzieżowy i Social media projektu – nasze najfajniejsze wyzwanie. Jeszcze tego samego dnia zwiedziliśmy ciekawe miejsca w Bytomiu, takie jak Opera Śląska czy Centrum Handlowe Agora.

W poniedziałek po południu omawialiśmy rezultaty czeskiej wersji kwestionariusza, opartej na tych samych pytaniach, który bada zaangażowanie młodzieży w działaniach miejskich. Kwestionariusz był rozpowszechniony wśród młodych ludzi w naszych miastach, niezależnie od tego, czy myślimy o uczniach w Vsetin czy naszym partnerskim mieście Bytom. Szukaliśmy również słów kluczowych związanych z radą młodzieżową i zaangażowaniem młodych ludzi w działalność miasta. Były to słowa takie jak projekt, opinia, zaangażowanie, uczestnictwo. We wtorek rano stworzyliśmy profil członka Rady Młodzieży Vsetín, a także wypełniliśmy go. Ten profil zawiera opis naszych funkcji i zainteresowań, a także ujawniliśmy coś o sobie. Następnie opisaliśmy wybrane słowa z wczorajszego wieczoru i przesłaliśmy je na portal DEMOGLossary, gdzie można na nie spojrzeć i ocenić różnice między polskimi i czeskimi wyrażeniami.

Po śniadaniu odbyła się przerwa na kawę, aby omówić NPDM, która odbyła się w dniach 16-19 listopada 2018 r. W Pradze. W spotkaniu uczestniczyła Christina, która opisała działalność tego weekendu i wspólnie przeszliśmy także rezolucję Zgromadzenia Narodowego w 2018 r. Zgodziliśmy się z poglądami parlamentu narodowego niemal we wszystkich punktach. Rozmawialiśmy na przykład o legalizacji Babybox, nietolerancji szkół parlamentarnych młodzieżowych lub zaleceniach, jak zachować aktualność w mieście.

Potem przenieśliśmy się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu, gdzie uczy się część z uczestników projektu. Była to okazja do ćwiczenia komunikacji w zespole międzynarodowym. Następnie mieliśmy wycieczkę do Szkoły Podstawowej nr 32, która jest szkołą partnerską Fundacji FEIS, gdzie mogliśmy znaleźć wiele podobieństw pomiędzy naszymi szkołami oraz kilka nowych inspiracji do dalszej pracy nad projektem. Pod koniec naszej wizyty byliśmy obecni podczas debaty młodzieży na temat działalności w Bytomiu. Ta dyskusja dotyczyła nie tylko istniejących już możliwości kulturalnej rozrywki młodych ludzi, ale także tego, czego im brakuje i co chcą zmienić w mieście.

Przed lunchem wciąż byliśmy w stanie odwiedzić „Zespół Szkół Administracyjno –
– Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu”, gdzie mieliśmy okazję przejść przez tę szkołę. To było bardzo interesujące dla nas, aby zobaczyć, jaki rodzaj zainteresowania mogą mieć w Polsce w jednej szkole. Najpierw przeszliśmy przez sale gimnastyczne, gdzie była lekcja policyjnej obrony, potem sala komputerowa i biblioteka. W końcu przyjrzeliśmy się klasie sztuki, gdzie zobaczyliśmy modele i pracę takich branży jak Fotograf czy Model.

Ponieważ śniadanie było wspaniałe, postanowiliśmy odwiedzić biuro miejskie przed lunchem, gdzie nie tylko pisaliśmy relację z tego spotkania, ale także przeprowadziliśmy dyskusje na odległość, i omówiliśmy jakie są nasze pozostałe plany.

  • Christina, Vera, Lucka i Magda

fot. Janek Sapiński