Dobre praktyki młodzieżowych rad miejskich

12 stycznia 2019 r. w Biurze Promocji Miasta Bytomia grupa młodzieży z Bytomia spotkała się z członkami Młodzieżowej Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.

Było to kolejne spotkanie w ramach projektu YOUTH CARDS, którego celem jest utworzenie młodzieżowej rady w Bytomiu.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz Bytomia: Pan Michał Bieda – Zastępca Prezydenta i Pan Adam Fras – Zastępca Prezydenta.

Zapraszamy do relacji samej młodzieży:

Spotkanie składało się z dwóch części: konferencyjnej i warsztatowej. W pierwszej części zaprezentowaliśmy nasz projekt, przedstawiliśmy wyniki konsultacji młodzieżowych w Bytomiu, a nasi goście z zaproszonych rad miejskich zaprezentowali swoją działalność. Dzięki obecności przedstawicieli władz miejskich mogliśmy podyskutować na temat szans i zagrożeń oraz możliwości realizacji naszych założeń. Zainteresowanie władz jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem i daje nam jeszcze więcej energii do dalszych działań.

W części warsztatowej pracowaliśmy przy stolikach eksperckich metodą world cafe nad następującymi zagadnieniami:

  • zagrożenia dla MRM – analiza ryzyka i sposoby minimalizacji,
  • relacje z decydentami – o czym należy pamiętać podczas współpracy?
  • promocja MRM – jak najlepiej docierać do młodzieży?
  • kompetencje MRM – co może MRM, a co powinna móc?
  • praca zespołowa w MRM – jak się nie pokłócić?

Ilość pomysłów, ale też różnych zdań była na tyle duża, że przekroczyliśmy przewidziany czas na dyskusje i ledwo zdążyliśmy na wspólny obiad.

Dzięki spotkaniu mogliśmy spojrzeć na MRM w szerszym kontekście jako formy działania młodych ludzi w mieście. Jesteśmy też bardziej świadomi zagrożeń, które mogą się pojawić w trakcie tworzenia rady. Z tym większą motywacją podejmujemy teraz pracę nad przyszłym statutem, organizacją i współpracą z władzami miasta.”

fot. Janek Sapiński

Spotkanie w ramach projektu: YOUTHCARDS, finansowanego poprzez Akcję 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

Podobne wpisy