Bytom okiem młodzieży

W tym roku ruszamy z nowym projektem młodzieżowym. Młodzi ludzie z 4 krajów będą poszukiwać młodzieżowego oblicza swoich miast. Celem będzie zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w sprawy miejskie, zarówno jako odbiorców działań jak i realizatorów. Młodzi ludzie nie muszą być tylko biernymi odbiorcami miejskich wydarzeń. Mogą aktywnie włączać się w inicjowanie i organizowanie tych działań.

Dlaczego taki projekt?

Dzięki narzędziom edukacji pozaformlanej będziemy stopniowo zagłębiać się w „tkankę” miejską, tak by odkryć młodzieżową przestrzeń, której istnienie wielu młodych w ogóle neguje. Stereotypowe ujęcie naszych miast w kategorii „nie – młodzieżowych” automatycznie wyklucza młode osoby z przestrzeni miejskiej. Z drugiej strony decydenci, organizacje pozarządowe i media nie widząc młodych w tej przestrzeni przestają kierować do nich swoje działania. Chcemy przerwać to błędne koło poprzez działania o bardzo młodzieżowym wydźwięku, zbudowane i wypromowane z myślą o młodych mieszkańcach, przez ich rówieśników.

Z kim działamy?

Projekt jest partnerską inicjatywą w czterech miastach partnerskich: Bytom, Vsetin w Czechach, Recklinghausen w Niemczech oraz Ormož na Słowenii.

Od 3 lat Fundacja ściśle współpracuje z czeskim partnerem: stowarzyszeniem ASK CZ, które działa we Vsetinie – mieście partnerskim Bytomia. Owocem tej współpracy były dwie wymiany młodzieżowe i przede wszystkim projekt w ramach KA3 pt.: „Youth Cards”. W ramach tego ostatniego zostały zbudowane młodzieżowe rady miejskie w obu miastach. Obie organizacje prowadzą swoje działania w oparciu o metody pozaformalne, włączające i bazujące na edukacji międzykulturowej. ASK CZ prowadzi działania wspierające młodzieżowych radnych – pomaga w organizacji młodzieżowych dni miasta oraz prowadzi cykl warsztatów o lokalnej demokracji w szkołach.

Miasto Recklinghausen prowadzi wiele działań międzynarodowych, a działający w tym zakresie miejski Instytut Die BRÜCKE od lat organizuje cykliczne spotkania Niemców mających korzenie w Bytomiu, w których biorą udział także Polacy i przedstawiciele Bytomia. W ostatnich latach Die BRÜCKE organizuje więcej wydarzeń związanych z młodzieżą.

Czwarty z partnerów – Centrum Edukacji Dorosłych w Ormoż stanowi dobry przykład wychodzenia z sytuacji braku polityki młodzieżowej w mieście. Dzięki Mladinski Ormož (Centrum Młodzieży), dla młodzieży istnieje spójna oferta aktywności oraz przestrzeń, która może być zarządzana przez nich samych. Centrum działa od 2015 roku i wciąż się rozwija. Udział w projekcie będzie więc nie tylko okazją do dalszego rozwoju, ale również przyniesie dużo dobrych praktyk w zakresie planowanego networkingu organizacji.

Jak będziemy działać?

We wrześniu spotkamy się z przedstawicielami organizacji partnerskich aby przygotować działania – już niedługo pojawią się wydarzenia gdzie będzie można nas spotkać w tym czasie.

W listopadzie przeszkolimy pracowników młodzieżowych z Bytomia i miast partnerskich. Chcemy zwiększać ich kwalifikacje do pracy z młodzieżą metodami pozaformalnymi. Zależy nam także na partnerstwie i inicjowaniu działań młodzieżowych. Pojawią się też tematy związane z gamifikacją.

W pierwszym kwartale 2021 zaprosimy młodzież z 4 krajów na 10 dni do Bytomia. W tym czasie młodzi ludzie opracują koncepcję gry miejskiej rozmieszczonej w czterech miastach. Przygotują działania promocyjne próbując dotrzeć do lokalnej młodzieży. Działaniom będzie towarzyszyć wymiana kulturowa, realizowana w otwartej dla mieszkańców przestrzeni, integracja, przełamywanie stereotypów, inicjowanie działań transnarodowych i networking z organizacjami pozarządowymi.

Po wymianie, każda z grup młodzieży, we współpracy z pracownikami młodzieżowymi i liderami wdroży i wypromuje grę miejską w Bytomiu, Vsetinie, Recklinghausen i  Ormož

Gra miejska w Bytomiu

W ramach naszego nowego projektu zamierzamy przygotować młodzieżową grę miejską w Bytomiu i miastach partnerskich.Naszym celem jest odkrycie młodzieżowego oblicza miast, poprzez zbudowanie interaktywnej młodzieżowej gry miejskiej.

Gra będzie stanowiła formę promocji czterech miast wśród młodzieży i formę edukacji międzykulturowej. W tych działaniach chcemy wykorzystać potencjał międzynarodowego partnerstwa. Pozwoli to na nadanie grze miejskiej, a właściwie jej czterem częściom zaproszenia do odwiedzenia naszych partnerów. W pozostałym zakresie gra miejska będzie interaktywną formą zabawy, której celem będzie zapoznanie młodzieży z możliwościami, jaki dają im ich miasta i stanowiąc często pierwszy krok do szerszego zaangażowania w sprawy miejskie.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+.

Podobne wpisy