Postępy w projekcie „Think Tank – chance for Youth”

Projekt ,,Think Tank – chance for Youth” trwa, a wraz z nim działania projektowe! Głównymi działaniami w ramach projektu był Kickoff Meeting na Korfu w Grecji oraz debata ,,Kobiety w polityce”, zorganizowana przez SIPE Śląski Instytut Edukacji Politycznej

Debata ,,Kobiety w polityce” zorganizowana w ramach projektu, odbyła się 18 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkinie i członkowie SIPE zaprosili 4 prelegentki reprezentujące różne partie sceny politycznej. Były to Paulina Matysiak – Posłanka na Sejm RP, Monika Rosa – Posłanka na Sejm RP, Alina Bednarz – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Renata Glenc – Rada Powiatu Wodzisławskiego. Debatę prowadzili Wiktor Oleś – Dyrektor SIPE, Kornelia Spruch – Członkini SIPE oraz Przewodnicząca KNEO Koła Naukowego Edukacji Obywatelskiej oraz Piotr Muchowski – Koordynator ds. Równego traktowania w SIPE.

Podczas debaty poruszone zostały tematy reprezentacji kobiet w życiu politycznym, równość płci, wyzwań dla polskich polityczek, a także przyszłości kobiet w polskiej polityce! Wydarzenie zostało odjęte patronatami: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Prezydenta Miasta Katowice. Partnerami debaty była nasza Fundacja, Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji UŚ, KNEO Koło Naukowe Edukacji Obywatelskiej oraz Koło Naukowe Równości i Różnorodności UŚ. 

Drugim ważnym wydarzeniem w życiu projektu było Seminarium na temat włączania społecznego zorganizowane przez SIPE Śląski Instytut Edukacji Politycznej i FEIS w Ostrawie, w ramach projektu „Think Tank – chance for Youth”. Przez ponad tydzień, młodzi członkowie i członkinie think tanku SIPE wraz z ich greckimi i czeskimi odpowiednikami, pracowali nad propozycjami mechanizmów włączających dla osób wykluczonych.

Zajęcia były skoncentrowane na koncepcjach włączenia społecznego młodzieży oraz na zagadnieniach związanych z włączaniem różnych grup społecznych do życia organizacji pozarządowych. Prace nad tymi istotnymi tematami pokazały zaangażowanie i twórcze myślenie młodych uczestników i uczestniczek seminariów.

Ale seminarium to nie były tylko prace, warsztaty i dyskusje. Częścią programu były również wieczory narodowe, podczas których uczestnicy mieli możliwość integracji poprzez dzielenie się tradycyjnymi potrawami swoich krajów, takimi jak polskie pierogi, grecka musaka czy czeskie bramboráky. Te momenty integracji umożliwiły uczestnikom nie tylko poznawanie kultur innych krajów, ale też budowę wzajemnego zrozumienia i szacunku.

W ramach seminarium, w każdym z think tanków (z głównym udziałem młodzieży i ekspertów), opracowano politykę inkluzyjną – dokument określający działania w przypadku sytuacji niepożądanych oraz działań pozytywnej dyskryminacji. W dokumentach statutowych organizacji stworzone zostały funkcje koordynatorów inkluzywności, które w pierwszej kadencji pełniły osoby uczestniczące w seminarium.Dodatkowo, przewidziano wymianę dobrych praktyk między think tankami – codzienną prezentację jednego z think tanków oraz codzienny panel warsztatowy mający na celu ulepszanie jego działania. 

Zachęcamy do obserwowania mediów społecznościowych think tanków, aby być bieżąco z organizowanymi przez nie wydarzeniami oraz działaniami! 

Więcej przeczytasz na stornie projektu Think Thank – chance for youth: https://youththinktank.feis.org.pl

Podobne wpisy