Youth City Synergy: Młodzi na rzecz lepszych miast

Od 1 do 11 marca W ramach programu Erasmus+, w dniach od 1 do 11 marca 2023 roku, odbył się międzynarodowy projekt wymiany młodzieżowej „Youth City Synergy”. Uczestnicy z Bytomia, Drohobycza, Ormoža i Trzyńca spotkali się, aby wspólnie pracować nad wzmocnieniem roli młodzieży w lokalnych demokracjach. Projekt skupiał się na wymianie doświadczeń między Młodzieżowymi Radami Miast i tworzeniu nowych, skutecznych praktyk współpracy.

Projekt rozpoczęliśmy od kilku gier integracyjnych, których celem było przełamanie pierwszych lodów i poznanie się. Następnego dnia uczestnicy mieli okazję lepiej poznać Bytom, dzięki przygotowanej przez nas grze miejskiej, którą możecie znaleźć tutaj.

Przechodząc jednak do sedna projektu: każda grupa narodowa zaprezentowała najlepsze praktyki wykorzystywane w ich Młodzieżowych Radach, na podstawie których następnie wspólnie opracowano „dobre praktyki”, mogące być od razu zaimplementowane, celem wzmocnienia pozycji i decyzyjności młodych ludzi w mieście.

Kluczowym rezultatem projektu Youth City Synergy było podpisanie umowy, która określa ramy prawne dla współpracy między reprezentacjami młodzieży z miast. Co więc ważne – dzięki dokumentowi młodzieżowe rady miasta z czterech różnych krajów nawiązały ze sobą współpracą i już w tym momencie planują wspólne działania, których rezultaty zobaczymy już za jakiś czas!

Podobne wpisy