Cele naszego najnowszego projektu to:

  1. poszukiwanie wspólnych wartości pomiędzy Polakami i Ukraińcami,
  2. zwiększenie zainteresowania młodzieży historią
  3. promocja aktywnego trybu życia.

Jak to je osiągniemy???

Łącznikiem tych trzech na pozór odległych założeń są historyczne postaci sportowców z pierwszej połowy XX wieku.

Uniwersalne reguły i zasady były wspólne sportowcom już na początku rozwoju profesjonalnego sportu. Ich poświęcenie i życiorysy pozwalają na budowanie wartościowej tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej. Tragiczne losy wielu z nich są z kolei przestrogą przed błędami historycznymi i polityką nastawianą na podbój.

Sport i jego historia, w naszym ujęciu, stanowi dobry punkt wyjścia do nauki historii Polski i Ukrainy. Dzięki zbudowaniu trwałej płaszczyzny wspólnych wartości możliwe jest przechodzenie do trudniejszych tematów.