With the eye of youth 2020-2021

Zbliżamy się do końca 2021. To czas podsumowań, dla nas w FEIS był to rok poświęcony projektowi With the eye of youth z Programu Erasmus+. Wszystko miało wydarzyć się już w 2020 roku… Niestety, działania musiały się znacznie przedłużyć z uwagi na pandemię. Co w rezultacie, nie wyszło na złe samemu projektowi. Mamy jednak nadzieję, że przekładanie o rok działań już się nie powtórzy. Poniżej zobaczycie i przeczytacie, co udało nam się zdziałać w ramach prawie dwuletniego projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=NxD6E_Mcszw

Po co to wszystko robiliśmy?

Celem naszego projektu było zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w sprawy miejskie, zarówno jako odbiorców działań jak i realizatorów. Dzięki temu projektowi młodzi mieszkańcy w swoich miastach zyskali nową, młodzieżową  perspektywę na ich miejscowości. Młodzież biorąca udział w projekcie zyskała bodziec do aktywnego brania udziału w działaniach miejskich, ale również, co niezmiernie dla nas ważne, zaczęła je inicjować i sama tworzyć przestrzeń dla innych przedstawicieli młodzieży w ich mieście. Stosując narzędzia edukacji pozaformalnej uczestnicy planowali stopniowe wprowadzanie swoich rówieśników w „tkankę” miejską, tak by mogli sami odkryć młodzieżową przestrzeń, której istnienie wielu młodych w ogóle neguje. 

Stereotypowe ujęcie swoich miast w kategorii „nie – młodzieżowych” automatycznie wyklucza młodych osób z przestrzeni miejskiej. Z drugiej strony decydenci, organizacje pozarządowe i media nie widząc młodych w tej przestrzeni przestają kierować do nich swoje działania. Młodzież biorąca udział w projekcie trwale przerwała to błędne koło, dzięki działaniom o bardzo młodzieżowym wydźwięku oraz zabarwieniu, które są zaprojektowane oraz promowane z myślą o młodych mieszkańcach miast. Poniżej wstawiamy link do plakatu jednego z rezultatów naszego projektu – Bytomskiej Młodzieżowej Gry Miejskiej, która jest pierwszym w pełni zbudowanym oraz zorganizowanym działaniem tego typu w Bytomiu. Młodzież biorąca udział w projekcie sama opracowała stacje gry oraz poszczególne zadania na każdej z nich.

Projekt „With the eye of youth” stanowił kompleksową inicjatywę młodzieży, mającą na celu aktywizację młodych ludzi w czterech miastach: Bytomia w Polsce, Vsetina w Czechach, Trencin na Słowacji oraz Ormož na Słowenii. W ramach planowanych działań zrealizowaliśmy 

Jak działaliśmy?

Nasze działania rozpoczęliśmy od wizyty przygotowawczej we wrześniu 2020 roku, o której więcej przeczytacie w tym wpisie. Nasza mapa myśli na początek projektu wyglądała tak:

Szkolenie pracowników młodzieżowych

Szkolenie pracowników młodzieżowych w czerwcu 2021 roku dla 6 uczestników z każdego kraju. W ramach szkolenia eksperci edukacji pozaformalnej, eksperci gamifikacji oraz doświadczeni streetworkerzy przeszkolili uczestników w prowadzeniu działań miejskich dla młodzieży. Uczestnicy zostali włączeni w wielosektorową (miasto – NGO – edukacja – młodzież) i wielokulturową (miasta partnerskie) sieć współpracy i wymiany dobrych praktyk. Celem szkolenia było przygotowanie merytoryczne osób, które później poprowadziły działania w miastach wraz z młodzieżą. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wraz z młodzieżą dokonali: analizy młodzieżowych zasobów miast (tych twardych i miękkich), potrzeb i możliwości młodzieży oraz wypracowali dalszą współpracę z decydentami i lokalnymi NGO. Dodatkowym rezultatem była również wspólna strategia upowszechniania. Działania te zostały przeprowadzone z wykorzystaniem umiejętności, kontaktów i narzędzi wypracowanych na szkoleniu.

Wymiana młodzieży w Bytomiu

Wymianę młodzieży w Bytomiu, w lipcu-sierpniu 2021 roku, dla 8 osób z każdego kraju wraz z liderami. Młodzi ludzie, w trakcie 8 dniowej wymiany w Polsce, opracowali koncepcję gry miejskiej rozmieszczonej w czterech miastach, wraz z graficzną wizualizacją i planem upowszechniania. Przygotowali masowe działania promocyjne w tkance miejskiej, ale również dotarli do lokalnej młodzieży korzystając z przestrzeni miejskiej, właściwej dla niech. Działaniom towarzyszyła wymiana kulturowa, realizowana w otwartej dla mieszkańców przestrzeni, integracja, przełamywanie stereotypów, inicjowanie działań transnarodowych i networking z organizacjami pozarządowymi.

Nasze rezultaty

Upowszechnianie rezultatów na poziomie narodowym. Każda z grup młodzieży, we współpracy z pracownikami młodzieżowymi i liderami wdrożyła i wypromowała grę miejską w Bytomiu, Vsetinie, Trencinie i  Ormož.

Promocja gry została przeprowadzona poprzez social media, internet oraz spotkania z młodzieżą. Jeśli chodzi o bytomską część gry, to jej premiera osiągnęła dość duże zainteresowanie, większe niż zakładali uczestnicy wymiany młodzieżowej. Wydarzenie zostało rozpromowane na social mediach Fundacji FEIS, zostało również promowane przez inne organizacje miejskie, takie jak Bytomskie Centrum Kultury, Teatr Rozbark, Biuro Promocji Bytomia, Lokal w Bytomiu czy nawet Urząd Miasta Bytomia. Ponadto rozkolportowane zostały plakaty w jednostkach miejskich w Bytomiu oraz miastach uczestników biorących udział w projekcie.

Podobne wpisy