Podsumowanie warsztatów w ramach projektu „Kim jest młody obywatel/ka?”

 2 miasta, 5 warsztatów i 5 grup młodzieży! Tak wyglądała II faza projektu ,,Kim jest młody obywatel/ka?” Zobaczcie, jak realizowaliśmy działania z młodzieżą z Bytomia i Siemianowic Śląskich.

Pierwsze warsztaty zatytułowane ,,Dobre praktyki ekologiczne w demokracji” przeprowadziła Morgan Janowicz z GREEN REV Institute dla bytomskiej młodzieży podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych FAJER.

Kolejne warsztaty ,,Dobre praktyki młodzieży w demokracji” przeprowadziła dr Renata Jankowska, prof. UŚ dla młodzieży z I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Z warsztatami ,,Udział młodych w Europie” i ,,Dobre praktyki samorządów szkolnych w epoce cyfrowej” dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych byliśmy w Siemianowicach Śląskich, a konkretniej: w II LO im. Jana Matejki, I LO im. J. Śniadeckiego, Zespole Szkół Sportowych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ZS Cogito i ZSTiO Meritum.

Ostatnie warsztaty ,,Cyfrowe praktyki dla młodych w demokracji” odbyły się dla uczniów i uczennic ZSAEiO w Bytomiu!

,,Kim jest młody obywatel/ka’’ to projekt stanowiący odpowiedź na potrzebę lepszej i bardziej praktycznej edukacji obywatelskiej w Województwie Śląskim. Ma on za zadanie uzupełnić wiedzę z sektora edukacji formalnej o edukację poprzez działanie.

Partnerami projektu są: SIPE Śląski Instytut Edukacji Politycznej oraz MSNPiD Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji.

Nad projektem patronaty objeli również:

  • Prezydent Miasta Katowice 
  • Prezydent Miasta Bytom
  • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ 
  • Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  • Towarzystwo Inicjatyw Naukowych 
  • PROM Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Podobne wpisy